Dla Zofii Gawron, uczennicy kl. 2E Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach, finał XVIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Z piosenką przez Europę” był z pewnością radosnym akcentem na zakończenie 2021r.

Występ, który przygotowała uczennica, został wyróżniony w konkursie zorganizowanym przez  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim.

Ze względu na pandemię tegoroczna edycja odbyła się w całości w formie zdalnej. Wiele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego  odpowiedziało na zaproszenie do udziału w konkursie, gdyż była to dla uczniów możliwość zaprezentowania swoich talentów wokalnych, językowych i muzycznych.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Podkarpacki Kurator Oświaty; Burmistrz Głogowa Małopolskiego, Katolickie Radio Via oraz Gazeta Codzienna „Nowiny”.

W ocenie młodych wokalistów obowiązywały następujące kryteria: poprawność językowa wykonywanych utworów, stopień trudności, interpretacja i aranżacja, ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru, opanowanie tekstu na pamięć oraz zdolności wokalne.

Nasza uczennica Zofia Gawron przygotowała występ w kategorii: szkoła ponadpodstawowa, język niemiecki i zaprezentowała własną interpretację utworu ,,Atemlos durch die Nacht” niemieckiej wokalistki Helene Fischer, co było bardzo dużym wyzwaniem wokalnym i językowym.

Zwycięzcy konkursu otrzymali cenne nagrody ufundowane przez: Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego, Szkołę Językową Promar, Szkołę Muzyczną Yamaha i Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska.

Gratulujemy naszej uczennicy determinacji, talentu i życzymy kolejnych sukcesów!

mt_ignore

mt_ignore

„Umarłych wieczność dotąd trwa,

Dokąd pamięcią im się płaci.”

Wisława Szymborska

 

A jeszcze nie tak dawno był wśród nas… Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas na zawsze nasz Przyjaciel, dobry Kolega, a przede wszystkim długoletni Nauczyciel Liceum - Pan Zdzisław Zawisza. Urodzony 5.06.1932r w Kawęczynie całe życie zawodowe związany był z oświatą. Od 1.09.1970 roku aż do przejścia na emeryturę pracował w naszym Liceum. Zapamiętamy Go jako ciepłego i serdecznego człowieka zawsze wrażliwego na problemy innych. I chociaż nie ma Go już wśród nas, pozostaną po nim tylko dobre wspomnienia.

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

 

mt_ignore

Od kilku lat współpraca Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie jest coraz bardziej owocna. Również w tym roku Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ spośród wielu wyróżniających się projektów szkolnych mających na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami uzdolnionymi wybrał Konkurs Matematyczny Viscardius, który objął honorowym patronatem.

Przy wyborze szkół współpracujących z UJ brane były pod uwagę wyniki matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz wysokie wyniki konkursów i olimpiad z matematyki i informatyki. Osiągnięcia licealistów z Ropczyc są imponujące.

Więcej informacji pod adresem http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat

mt_ignore

Niezależnie od tego jak dużo posiadamy, ważne jest ile możemy dać drugiej osobie, bo jak powiedział św. Jan Paweł II: Człowiek jest wielki nie przez co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Społeczność naszej szkoły chętnie angażuje się w pomoc potrzebującym. Wspieramy także misje. W pierwszym okresie bieżącego roku szkolnego zostały przeprowadzone dwie zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na cele misyjne. Wspieraliśmy absolwenta naszej szkoły ks. Antoniego Sokołowskiego, który w Soubre na Wybrzeżu Kości Słoniowej tworzy parafię pw. św. Jana Pawła II. „Pracy jest bardzo dużo na wiele lat” – mówi ksiądz Sokołowski. Misjonarz równolegle z budową kaplicy tworzy struktury niezbędne dla misji: sale katechetyczne, centrum dla katechistów, plebanię, kościół, grotę Matki Bożej, szkołę katolicką.

Włączyliśmy się także w akcję „Książka dla Twojego rówieśnika w Tanzanii”, którą zorganizowało Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione książki do bibliotek w Tanzanii.

mt_ignore