Czytaj więcej...

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 16 maja 2021 r. zajęcia odbywają się w formie zdalnej, natomiast w okresie od dnia 17 maja 2021 r do dnia 30 maja 2021 r. zajęcia odbywają się w formie „hybrydowej” (§4 ust. 5 Rozporządzenia).

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Grażyna Baran  

Dyrektor Liceum