Aktualności

fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat

Arboretum w jesiennej szacie...

W ramach projektu  „Z doświadczeniem w przyszłość” uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach uczestniczyli w nietypowej lekcji biologii w Arboretum w Bolestraszycach.

Złota polska jesień nie zawiodła  i przy pięknej aurze pracownicy zakładu zaprezentowali młodzieży kolekcje rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin. Uczestnicy wycieczki obserwowali również, jak przyroda przygotowuje się do zimowego snu,  poznając różnorodne przystosowania do przetrwania w niekorzystnych warunkach środowiskowych. W ramach wyjazdu odbyły się także zajęcia z ornitologiem. Młodzież uczyła się rozpoznawać ptaki żyjące w Arboretum. Energii do zgłębiania tajników przyrody dostarczył obiad w lokalnej restauracji.

Wycieczka do Bolestraszyc stanowiła przykład połączenia teorii z praktyką. Wyjazd dostarczył wszystkim nowej wiedzy, doświadczeń i wielu wrażeń.

BP

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.”

 

Dzień Edukacji  Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach obchodzono bardzo uroczyście. Z tej okazji odbyło się spotkanie dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi  oraz zaproszonych gości. Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - podziękowała gronu pedagogicznemu za osiągnięcia w pracy z młodzieżą, codzienny trud, zaangażowanie, cierpliwość i życzyła dalszych sukcesów.

W uznaniu zasług i osiągnięć  w zakresie pracy dydaktycznej i  opiekuńczo-wychowawczej  wyróżnieni zostali niektórzy nauczyciele. Pani Dorota Pleśniak Sh'Hadeh odebrała z rąk pani Małgorzaty Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty Medal Srebrny za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Starosta Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego  nagrodził panią dyrektor Grażynę Baran oraz pana dyrektora Huberta Paśko. Nagrodą Dyrektora wyróżnieni zostali następujący nauczyciele: pani Anna Baj, pani Agnieszka Pietruszka, pani Marta Rząsa, pani Cecylia Szędzioł, pani Agnieszka Żurek – Smolak, pani Aneta Grabiec, pan Jacek Chełpa, pan Stanisław Wojtanowicz oraz pracownicy administracji i obsługi: pani Halina Jedynak, pani Kinga Kipa, pani Bernadeta Lew, pani Marta Chruniak oraz pan Mariusz Szczyrek.

11 października w obchody Dnia Edukacji Narodowej włączyła się cała społeczność szkolna. Po raz kolejny młodzież przyznała nauczycielom Złote Tadeusze w różnych kategoriach. Pasterzem Zbłąkanych Owieczek został ksiądz Sławomir Lubas. Pan Czesław Mazurczak zwyciężył jako Sokole Oko. Tytuł Złote Usta otrzymała pani Urszula Saj. W kategorii Diamentowa Piła zwyciężyła pani Marta Rząsa. Tytuł Mistrza Ciętej Riposty otrzymał pan Ryszard Kozdroń. Odkryciem Roku okazał się pan Grzegorz Rymut, natomiast Za Bohatera Drugiego Planu uczniowie uznali panią Anetę Grabiec. Nauczyciele także wzięli udział w plebiscycie, głosując na Klasę z Klasą. Ten zaszczytny tytuł otrzymała klasa 2C.

Święto Edukacji Narodowej to ważna uroczystość, która podkreśla rolę nauczyciela i wychowawcy w kształtowaniu postawy młodego pokolenia. Z tej okazji życzymy całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły wielu sukcesów i cierpliwości w codziennej pracy.

Kp.

„Złoty Prym”
dla Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

W roku 2019 wyjątkowy wymiar miały obchody Dnia Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. 10 października pani dyrektor Grażyna Baran odebrała z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty - Małgorzaty Rauch statuetkę będącą nagrodą w III edycji Konkursu „Złoty Prym”.

Nagroda „Złoty Prym” jest corocznie przyznawana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących najlepsze warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

Nasza szkoła jako jedyne liceum w  województwie dostąpiła tego zaszczytu. Daje to całej społeczności wyjątkowy powód do zadowolenia z osiągniętego sukcesu.

Kp.

Wycieczka szlakami Beskidu Sądeckiego

 

W dniach od 8 – 10 października 2019 roku młodzież naszego Liceum wzięła udział w wycieczce szlakami Beskidu Sadeckiego. W to niezwykłe miejsce przyjeżdża każdy, kto ceni wypoczynek na łonie natury. Uczniowie naszej szkoły połączyli przyjemne z pożytecznym. Podczas pierwszego dnia wyjazdu uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Izbie Leśnej i Mochnaczce Wyżnej. Młodzież nie tylko podziwiała piękny krajobrazowo zakątek, ale też zapoznała się ze sposobami pielęgnacji lasu, prowadzenia trzebieży, obejrzała powierzchnie doświadczalne i badawcze, miała okazję prześledzenia różnych faz rozwoju drzewostanów. Oprócz realizacji tych i wielu innych naukowych zagadnień był też czas na rozrywkę i wspólną zabawę.

9 października, podczas drugiego dnia wycieczki, uczniowie wzięli udział w zajęciach terenowych dotyczących wodnych skarbów tej ziemi. Pogłębili wiedzę na temat źródeł wód mineralnych, wodospadów, rzek i potoków oraz ochrony obszarów wodnych. W Złockiem w okolicach Muszyny mogli „posłuchać muzyki” Mofety im. prof. Świdzińskiego, a z kolei w  ogrodach sensorycznych w Muszynie - dotknąć, posmakować, usłyszeć i powąchać otaczającą roślinność. Malownicza sceneria zwiedzanych miejsc, bogactwo fauny i flory oraz wspólnie spędzony czas na długo pozostaną w pamięci uczestników projektu.

10 października, podczas trzeciego dnia wycieczki, uczniowie obejrzeli zbiory Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Krynicy obejmujące kilkaset spreparowanych zwierząt, w tym gatunki prawnie chronione. Zbiory te gromadzone były do celów edukacyjnych przez ponad 30 lat. Eksponaty prezentowane w „Sali ptasiej” oraz „Sali zwierzyny grubej i drapieżników” wywarły wielkie wrażenie na zwiedzających. Oprócz zwierząt rodzimych można też było obejrzeć okazy fauny afrykańskiej. Po podsumowaniu trzydniowych zajęć dydaktycznych przyszedł czas na powrót do Ropczyc. Pozostały wspomnienia z wyjazdu utrwalone na fotografiach.

Wycieczka została zrealizowana w ramach projektu „Z doświadczeniem w przyszłość”. Koszty wyjazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników zostały pokryte ze środków projektu.

Kp.

W jesiennym Krakowie…

8 października 2019 roku uczniowie klas 2B i 2D wzięli udział w wycieczce do Krakowa, która dostarczyła wszystkim wielu niezrównanych wrażeń.

„Odlotowy” spektakl w Teatrze Bagatela, sztuka dalekiej Japonii, dzieła inspirowane kulturą Wschodu, polskie rzemiosło artystyczne od średniowiecza po współczesność i… jesienny Rynek Główny z Plantami zapadną na długo w naszej pamięci.

Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Tu intrygujący był już sam budynek pomyślany jako miejsce spotkania dwóch tradycji i zaprojektowany przez architektów japońskich oraz polskich. A w środku?...  Obrazy, grafiki, rzeźby, instalacje, fotografie, rysunki, akwarele, plakaty, książki artystyczne, ceramika, szablony farbiarskie, kimona, maski i kostiumy teatru  - nie sposób wymienić bogactwa zbiorów gromadzonych latami przez Feliksa „Mangghę” Jasieńskiego i uzupełnianych z inicjatywy Andrzeja Wajdy – pomysłodawcy Muzeum.

W Galerii Rzemiosła Artystycznego, którą obejrzeliśmy w Muzeum Narodowym w Krakowie, wśród 4 tysięcy zabytków, każdy mógł znaleźć dla siebie jakiś rarytas. Portfel, bilet wizytowy, ołówek, gęsie pióro, tabakierki i fajki samego Adama Mickiewicza to zaledwie drobny smaczek tej wystawy. Można było na przykład porównywać ceramikę dawną i współczesną, ornaty, sprzęty liturgiczne, szale, wachlarze, rękawiczki, bieliznę, biżuterię…

Na podsumowanie dnia samo zdrowie - dwugodzinna dawka śmiechu w Teatrze „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego. Sztuka teatralna „Boeing, boeing – Odlotowe narzeczone”, wpisana do księgi Guinnessa za rekordową ilość wystawień  na świecie, także i nas bawiła do łez, ale jednocześnie skłaniała do refleksji.  Panowie! Żaden system oszukiwania nie jest doskonały. Jak bardzo można skomplikować sobie życie, mając jednocześnie trzy narzeczone, przekonali się razem z bohaterem wszyscy widzowie, ale, zamiast empatii (także męskiej części publiczności!) – śmiech, śmiech, śmiech…

Pogoda tego dnia nas nie rozpieszczała, ale , mimo jesiennej aury, wycieczka była przyjemną i cenną odmianą w uczniowskiej codzienności.

                                                                                                            Kp.

Kardynał Adam Kozłowiecki
oraz inni polscy misjonarze w Afryce

wystawa w bibliotece szkolnej

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy Kardynał Adam Kozłowiecki oraz inni polscy misjonarze w Afryce. Ekspozycja została zorganizowana z okazji ogłoszenia przez papieża Franciszka października 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym oraz XIX Dnia Papieskiego.

Ekspozycja prezentuje działalność misyjną Kardynała Adama Kozłowieckiego oraz wywodzącego się z Ropczyc misjonarza ks. Antoniego Sokołowskiego i innych polskich misjonarzy na ziemi afrykańskiej. Wystawa składa się z plansz wypożyczonych z Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej, z materiałów udostępnionych przez rodzinę ks. Antoniego Sokołowskiego oraz ze zbiorów własnych biblioteki szkolnej, czyli książek, albumów, czasopism, artykułów z czasopism.

Wystawę można obejrzeć w dniach 07.10.2019 r. – 30.10.2019 r., w godzinach od 8:00 do 14:00, w czytelni biblioteki szkolnej.

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu przyjścia większych grup.

Tel.: (17) 22 10 723

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia.

Organizatorzy wystawy - nauczyciele bibliotekarze:

Dorota Pleśniak-Sh’hadeh, Lucyna Sokołowska

Mistrzowie ortografii 2019

27 września  uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wzięli udział w XVII edycji Powiatowego Dyktanda “Zostań Mistrzem Ortografii”. Dla większości z nich te ortograficzne potyczki zakończyły się sukcesem i zdobyciem miejsca na podium. W języku niemieckim nie mieli sobie równych i zajęli trzy pierwsze miejsca. Całościowe wyniki dyktanda dla naszych licealistów przedstawiają się następująco:
Język niemiecki:
I miejsce – Klaudia Róg klasa 2B
II miejsce – Bartosz Zięba klasa 3D
III miejsce – Sabina Kliś klasa 2E
Język angielski:
II miejsce – Maciej Pięta klasa 2C
Język polski:
III miejsce - Antoni Pasowicz klasa 3D
Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

SALON MATURZYSTÓW

24 września 2019 roku uczniowie klas III A i III B oraz 25 września uczniowie klas III C i III D uczestniczyli w Salonie Maturzystów Perspektywy 2019 w Rzeszowie (w ramach zajęć z preorientacji zawodowej). Przybyła młodzież miała doskonałe warunki, aby dowiedzieć się wszystkiego o zasadach rekrutacji na wybrane kierunki studiów od przedstawicieli uczelni z Rzeszowa, Warszawy, Lublina, Wrocławia i Krakowa. Salon Maturzystów to największa w Polsce kampania informacyjna pomyślana jako pomoc w ważnych wyborach stojących przed maturzystami 2020 r. Mottem przewodnim Salonu była następująca sentencja: KIERUJCIE SIĘ WŁASNYM WYBOREM I BĄDŹCIE KONSEKWENTNI.

W nowoczesnych wnętrzach Uniwersytetu Rzeszowskiego maturzyści z województwa podkarpackiego spotkali się, aby wysłuchać wykładów na temat egzaminu maturalnego oraz poznać ofertę edukacyjną uczelni wyższych.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wykładzie „Co o egzaminie maturalnym każdy zdający wiedzieć powinien”, który wygłosił ekspert OKE w Krakowie. Młodzież miała też możliwość uzyskania informacji na temat kierunków studiów, zasad rekrutacji i warunków studiowania na uczelniach w Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Warszawie czy Wrocławiu. Spotkania z ekspertami z pewnością pomogą młodym ludziom w podjęciu niełatwej decyzji dotyczącej dalszej ścieżki edukacyjnej.

Ostatnim punktem wyjazdu dla klas III A i III B był seans filmowy w pobliskim kinie. Uczniowie obejrzeli film historyczny „Piłsudski”, który ukazał nieznane powszechnie fakty z biografii Józefa Piłsudskiego. Wyjazd poszerzył wiedzę młodzieży i dostarczył miłych wspomnień.

 List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów

 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

Warszawa, 27 września 2019 r.

 

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie,

 

27 września to Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Data święta została wybrana nieprzypadkowo. 27 września 1939 r., w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski,  która dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu. Był to fenomen na skalę światową, który nigdy i nigdzie nie miał odpowiednika. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego obejmowały nie tylko pion wojskowy, ale również oświatę, kulturę czy wymiar sprawiedliwości.

Również 80 lat temu, 27 września 1939 roku, swoją działalność zainicjowały Szare Szeregi. Była to najliczniejsza młodzieżowa organizacja konspiracyjna, odwołująca się do tradycji harcerskich II Rzeczpospolitej. Harcerze i harcerki zgrupowani w „Szarych Szeregach” w różnoraki sposób i w różnorodnej formie stawiali opór okupantowi. Z przedwojennych organizacji harcerskich pochodzili najdzielniejsi żołnierze Armii Krajowej. Ich heroizm i niezwykłą odwagę sportretował Aleksander Kamiński w Kamieniach na szaniec, przedstawiając bohaterskie czyny „Alka”, „Rudego” czy „Zośki”. Warto pamiętać, że wielu harcerzy w służbie Polsce złożyło najwyższą ofiarę, inni przez wiele lat po wojnie zmagali się z represjami komunistycznej władzy. 

Spadkobiercami i kontynuatorami zarówno etosu harcerskiego, jak również tradycji patriotycznych są organizacje oraz stowarzyszenia harcerskie działające obecnie w naszym kraju. W istotny sposób wspierają one rozwój i wychowanie młodego człowieka. Harcerstwo uczy wierności wartościom i ideałom, a także gotowości do służenia Ojczyźnie. Pomaga kształtować postawy obywatelskie i prospołeczne. Bycie członkiem organizacji harcerskiej uczy solidarności, współpracy oraz odpowiedzialności za drugą osobę.

Przypominając o wartościach i ideałach, jakie wiążą się ze służbą harcerstwie, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na działalność tych organizacji i stowarzyszeń. Jestem przekonany, że harcerstwo pomoże uczniom w lepszym przygotowaniu do dorosłości i realizowaniu własnych marzenia. Dlatego zachęcam Państwa do wspierania lokalnych organizacji harcerskich, a także – na ile będzie to możliwe – do włączania się w budowanie ich struktur. 

Głęboko wierzę, że w zastępach harcerskich jest wielu młodych ludzi, którzy w przyszłości będą służyć Polsce i budować pomyślność naszego kraju.

 

Czuwaj!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

 

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

„Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy”

To hasło tegorocznej edycji Sprzątania Świata. Przypomnijmy, Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania, która wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, gdy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w porządkowaniu terenów portu. Od 1994 roku w akcji biorą udział także Polacy, a jej krajowym patronem i koordynatorem  w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. 

Jak co roku, na sprzątanie najbliższej okolicy, wyruszyli uczniowie naszego Liceum, dając w ten sposób wyraz poparcia dla wszelkich działań ograniczających ilość wytwarzanych odpadów. Przyłączenie się do akcji było apelem o zmianę naszych nawyków, tak, byśmy stawali  się  coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami. Takimi,  którzy stosują w praktyce filozofię Zero Waste, czyli  „zero odpadów”, „zero marnowania”. To sposób na ochronę wszystkich zasobów przyrody poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję i recykling. Zacznijmy więc od swojego podwórka, bo trzeba myśleć globalnie, ale działać lokalnie… 

Bożena Piekarska

Otrzęsiny klas pierwszych…

18, 19 i 20 września 2019 roku to wyjątkowe dni dla uczniów klas pierwszych naszego Liceum. 18 września odbył się wieczorek zapoznawczy. Dzięki wspólnej zabawie młodzież mogła się zintegrować, poznać i umocnić więzi. Uczniów klas pierwszych jest w tym roku szkolnym wyjątkowo dużo, dlatego otrzęsiny trzeba było rozłożyć na dwa dni.  19 września był ważny dla uczniów klas: 1B4, 1D4, 1C, 1D, natomiast 20 września dla uczniów klas: 1A4, 1C4, 1A,1B.

Młodzież z klas drugich przygotowała dla swoich młodszych kolegów i koleżanek wiele atrakcji. Pierwszoklasiści, pięknie pomalowani, mieli okazję zaprezentować się w różnych dziedzinach i pokazać swoje umiejętności i talenty sportowe, muzyczne, plastyczne. Uczniowie rywalizowali w różnych dyscyplinach: odegrali scenkę prezentującą klasę, wykonali karykatury wychowawców, sprawdzili się w rozgrywkach sportowych. Najzdolniejsi wzięli udział w quizie wiedzy o szkole. Nie zabrakło też atrakcji dla wychowawców. Najlepsi we wszystkich dziedzinach okazali się  uczniowie klasy 1A i 1C,  za co zostali nagrodzeni, natomiast młodzieży wszystkich klas jury wręczyło dyplomy. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili. Pierwszoklasiści, niezależnie od miejsc, jakie zajęli, zostali przyjęci w poczet uczniów Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Witamy nowy rok szkolny

2 września 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. Inaugurację roku 2019/2020 poprzedziła msza św. w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach.

Pani dyrektor Grażyna Baran powitała zaproszonych gości, grono nauczycieli i uczniów klas pierwszych. Na uroczystość przybyli: pan Andrzej Bączkowski – etatowy członek Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, pan Roman Krzystyniak – przewodniczący obchodów Jubileuszu 90- lecia Liceum, pan profesor Władysław Tabasz – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego, pan Marian Darłak – wiceprezes Zarządu Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A. oraz pan Janusz Szalony – absolwent Liceum. Pani dyrektor nawiązała również do wydarzeń, które miały miejsce 1 września 1939 roku. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą uczniów i nauczycieli szkoły - ofiary II wojny światowej, a wszyscy zebrani uczcili ich pamięć minutą ciszy.

Na inaugurację nowego roku szkolnego zostali zaproszeni tegoroczni absolwenci: Mateusz Zięba, Michał Sieroń i Dominik Wnęk, którzy za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sporcie i wysokie wyniki matury zostali uhonorowani tytułem Primus Inter Pares. Pamiątkowe medale wręczyli im zdobywcy tego wyróżnienia w latach ubiegłych.

Zgodnie z tradycją uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Tuż po nim głos zabrał przedstawiciel pierwszoklasistów oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który złożył nauczycielom i młodzieży życzenia satysfakcjonującej pracy.

Młodzież wysłuchała też listów okolicznościowych skierowanych do społeczności szkolnej przez Posła na Sejm RP - Kazimierza Moskala oraz Burmistrza Ropczyc - Bolesława Bujaka.

Uczniowie klas drugich i trzecich spotkali się z wychowawcami, którzy przypomnieli im procedury egzaminu maturalnego. Akcentem patriotycznym było zrealizowanie tematów dotyczących wrześniowych rocznic: 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, 39. rocznicy utworzenia NSZZ „Solidarność”.

Ropczyckie Szkoły u stóp Matki Bożej

Wieloletnia tradycja podaje, że Sanktuarium Matki Bożej w Ropczycach było kościółkiem szkolnym, w którym często gromadziła się młodzież miasta i okolicy na spotkania formacyjne oraz modlitwę. Nawiązując do tego faktu, nasze liceum uczestniczyło w dorocznej Pielgrzymce Szkół w przeddzień Odpustu, czyli święta Najświętszego Imienia Maryi, obchodzonego w dniu 12 września, na pamiątkę zwycięstwa Polskiego Oręża pod Wiedniem (1683r.).
Po Mszy św. został zorganizowany, przy współudziale Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, koncert zespołu „Wyrwani z Niewoli”. W czasie spotkania z uczniami szkół średnich z Ropczyc, członkowie tej grupy mówili o trwałych wartościach, które powinny być ważne dla każdego młodego człowieka.
Wyjątkowość koncertu polegała na tym, że oprócz muzyki hip-hop w nurcie chrześcijańskim, uczestnicy usłyszeli „świadectwa” członków zespołu, czyli tego, co przeżyli jako nastolatkowie.
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym niezwykłym spotkaniu. Jednocześnie wierzymy, że uczniowie, uczestniczący w tym wydarzeniu wyciągnęli wiele pozytywnych wniosków dla siebie.

Narodowe Czytanie 2019 w naszym Liceum

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania przebiegła pod hasłem Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie. Do publicznego czytania wybitnych dzieł literatury polskiej Para Prezydencka zaproponowała Nowele polskie. Były to: Dobra pani Elizy Orzeszkowej; Dym Marii Konopnickiej; Katarynka Bolesława Prusa; Mój ojciec wstępuje do strażaków Brunona Schulza; Orka Władysława Stanisława Reymonta; Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego; Sachem Henryka Sienkiewicza i Sawa Henryka Rzewuskiego.
„Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii” – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.
10 września uczniowie klasy 2 B: Emilia Alberska, Julia Bielańska, Zuzanna Paruch, Klaudia Róg, Gabriela Wolska, Jakub Wielgus, przez szkolny radiowęzeł przeczytali fragmenty tych dzieł i wcielili się w role bohaterów nowel polskich. Młodzież ropczyckiego Liceum miała czas na refleksje nad dziejami naszej ojczyzny, człowiekiem i społeczeństwem.

Dorota Pleśniak-Sh’Hadeh

 

Wdzięczni za wspólne lata pracy

„Ten, co kształci serca i umysły młode,

ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,

tylko z kwiatu wdzięczności

może mieć nagrodę,

tylko z postępków,

których przykłady wskazuje.”

 

Zawsze w życiu najtrudniejsze są pożegnania, szczególnie wtedy, gdy pracowało się wspólnie tyle lat. 28 sierpnia 2019 roku w atmosferze wzruszenia miało miejsce pożegnanie naszego kolegi Bolesława Rząsy, który odszedł na emeryturę. Obecni na spotkaniu Starosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego – Pan Witold Darłak, Wicestarosta – Pani Bernadeta Frysztak, Dyrektor Szkoły – Pani Grażyna Baran, Rada Pedagogiczna, emerytowani nauczyciele  oraz przedstawiciele administracji i obsługi podziękowali Panu Bolesławowi Rząsie za wieloletnią pracę, za podejmowanie różnorodnych działań na rzecz szkoły, osiągnięcia w pracy dydaktyczno–wychowawczej oraz kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Pani Dyrektor przypomniała zebranym, że Pan Bolesław Rząsa pełnił w latach 1989 - 1997 funkcję  wicedyrektora do spraw Liceum, był ceniony przez nauczycieli, a jego wychowankowie  odnosili  liczne sukcesy. 

Wszyscy zebrani życzyli odchodzącemu na emeryturę koledze, aby nowy rozdział życia był pełen samych dobrych chwil.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gościmy

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca z uczelniami