foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

III miejsce dla Szkolnego Koła Caritas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki  w Ropczycach

 

25 listopada br. w Rzeszowie odbyło się Jesienne Spotkanie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Na spotkanie zostali zaproszeni wolontariusze i opiekunowie SKC ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Naszą Szkołę reprezentowali pani Urszula Saj i ks. Damian Czyżewski. Spotkanie połączone było z ogłoszeniem wyników Diecezjalnego Konkursu SKC organizowanego pod patronatem biskupa Jana Wątroby. W konkursie, który został podzielony na rejony, wzięły udział SKC ze wszystkich typów szkół Diecezji Rzeszowskiej. Celem współzawodnictwa była ocena podejmowanych przez poszczególne Koła działań. Nasze Szkolne Koło Caritas zajęło III miejsce w rejonie obejmującym Ropczyce, Sędziszów Młp., Wielopole Skrzyńskie oraz sąsiednie miejscowości. Miejsce na podium bardzo cieszy, ponieważ jest to wyróżnienie dla działań licealnych wolontariuszy, którzy od początku powstania Koła z zaangażowaniem pracują na rzecz potrzebujących.

                                                                                                                              Urszula Saj

Zwolnieni z Teorii - działaj dla innych, ucz się dla siebie

Zrób projekt społeczny i ucz się w praktyce zarządzania, komunikacji i przywództwa. Zdobywaj certyfikaty za kursy tworzone z Google, Coca-Cola, Project Management Institute R.E.P czy Y-Combinator.

 Ruszyła nowa odsłona największej w Polsce platformy edukacyjnej Zwolnieni z Teorii, dzięki której już ponad 4 000 osób rozwinęło w praktyce swoje kompetencje przyszłości.

 Dowiedz się więcej o Platformie i już dzisiaj stwórz swój własny projekt społeczny:

www.zwolnienizteorii.pl

Kolejne matematyczne sukcesy ropczyckich licealistów

Do wojewódzkiego finału XXII Konkursu Matematycznego im. Jana Marszała zakwalifikowało się trzech uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Są to: Jadwiga Bizoń i Kamil Roman z klasy II oraz Jakub Róg z klasy III. Wszyscy uczęszczają do klas o kierunku matematyczno-informatycznym.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyznał  nagrody w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. Wśród wyróżnionych znalazło się dwóch absolwentów naszego Liceum: Rafał Bieszczad oraz Karol Smolak. Postawą przyznania nagrody były osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim uzyskane przez uczniów w trzeciej klasie liceum.

Tego autora czytamy, tę książkę polecamy!

Na przełomie października i listopada 2016 r. w naszej Szkole odbył się konkurs z zakresu edukacji czytelniczej pt.: Tego autora czytamy, tę książkę polecamy! W ramach konkursu wszystkie klasy przygotowały plakaty promujące  wybraną książkę lub cykl wydawniczy danego autora dostępne w bibliotece szkolnej. Dzięki funduszom uzyskanym w ramach realizacji przez szkołę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe książki. Konkurs okazał się dobrą okazją dla uczniów  aby zapoznali się z zakupionymi nowościami. Klasy wykonały różnorodne prace, które w barwny i ciekawy sposób promowały wybrane tytuły książek. Uczniowie zaprezentowali nie tylko swoje preferencje czytelnicze, ale również pomysłowość i zdolności plastyczne. Plakaty zachwyciły techniką wykonania, kolorystyką oraz sposobem ujęcia tematu konkursu. Okazało się, że uczniowie mają rozległe zainteresowania, orientują się w najnowszej ofercie wydawniczej i mają wyrobione gusta czytelnicze. Po przeanalizowaniu 15 prac konkursowych Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym wyłoniła zwycięzców, którymi są:

I miejsce klasa 2 E

II miejsce klasa 2 C

III miejsce klasa 1 E

Nagrodzonym klasom oraz ich wychowawcom – pani Sylwii Panek, pani Małgorzacie Rozmus oraz panu Bolesławowi Rząsie gratulujemy zwycięstwa zaś Radzie Rodziców naszej Szkoły dziękujemy za ufundowanie nagród.

Zobacz galerie

Konkursy matematyczne w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

20 października odbył się w naszej szkole etap powiatowy  XXXII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała. Wzięło w nim udział 32 uczestników z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Zwycięzcami okazali się nasi licealiści:

W kategorii klas I:

Seweryn Bełch – I miejsce (uczeń klasy matematyczno-informatycznej)

Karol Feret– I miejsce(uczeń klasy matematyczno-informatycznej)

 W kategorii klas II:

Kamil Roman – I miejsce (uczeń klasy matematyczno-informatycznej)

Jadwiga Bizoń– II miejsce (uczennica klasy matematyczno-informatycznej)

Renata Świętoń – III miejsce (uczennica klasy matematyczno-informatycznej)

Justyna Cabaj  - wyróżnienie (uczennica klasy biologiczno-chemicznej)

 W kategorii klas III

Jakub Róg – I miejsce (uczeń klasy matematyczno-informatycznej)

Marcelina Bełzo –II miejsce (uczennica klasy matematyczno-językowej)

 

Do I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH Krakówprzystąpili:

W kategorii matematyka: 

Kinga Kisiel z klasy II c,

Jadwiga Bizoń i Kamil Roman z klasy IId,

Marcelina Bełzo z klasy IIIb

Jakub Róg z klasy IIId

W kategorii fizyka:

Patryk Świętoń i Dominik Kołodziej z klasy III d

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej bierze udział Kamil Roman.

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć, a zwycięzcom życzymy sukcesów w finałach konkursów i olimpiadach.

Licealiada
Siatkówka chłopców –

powiat ropczycko – sędziszowski 18 X 2016


Zawody rozegrane zostały w Sędziszowie Młp.
Nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce w Licealiadzie w piłce siatkowej chłopców. Wygrali wysoko wszystkie mecze i uzyskali awans na szczebel wojewódzki.


Nasz zespół wystąpił w składzie:
Mateusz Sowa, Patryk Król, Ernest Teper, Arkadiusz Siuta, Kornel Włudyka, Jakub Róg, Kacper Foryś, Eryk Ziajor, Jakub Wlezień, Dominik Wnęk, Jakub Wlezień, Ryszka Bartłomiej, Błażej Majka.
Opiekunem drużyny był mgr Jacek Chełpa

Dzień Edukacji Narodowej w Liceum

 

            Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego.

            13 października 2016r. obchodzono uroczyście to święto w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Z tej okazji odbyło się spotkanie nauczycieli i pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.

            Na zaproszenie odpowiedzieli: pan Kazimierz Moskal - poseł na Sejm RP, pan Witold Darłak - Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, pan Stanisław Skiba - dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, pani Iwona Idzior - przewodnicząca Rady Rodziców oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Goście podkreślali ogromną rolę nauczycieli w wychowaniu młodzieży, skierowali do nich życzenia i złożyli gratulacje dyrekcji, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

            Prezydent RP odznaczył nauczycieli Liceum Medalami za Długoletnią Służbę. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę została odznaczona pani wicedyrektor Teresa Olszewska, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - pani Bożena Piekarska.

            Podkarpacka Kurator Oświaty przyznała Nagrodę Kuratora pani dyrektor Grażynie Baran i pani Agnieszce Żurek-Smolak za wybitne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.

            Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wręczył Nagrodę Starosty pani wicedyrektor Teresie Olszewskiej, pani Cecylii Szędzioł oraz panu Łukaszowi Bieszczadowi.

            Pani dyrektor Grażyna Baran złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom serdeczne podziękowania za codzienny trud, zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą, a następnie wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom i pracownikom szkoły. Wyróżnieni zostali nauczyciele: pani Marta Rząsa, pani Aneta Grabiec, pani Dorota Pleśniak Sh Hadeh, pani Diana Bembenek, pan Czesław Mazurczak, pan Józef Graboś oraz pracownicy administracji i obsługi: pani Bernadeta Lew, pani Halina Jedynak, pani Lucyna Kula, pani Bożena Ogorzałek, pan Mariusz Szczyrek.

 

            Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski przygotował uroczystą akademię, podczas której wręczono nauczycielom i pracownikom szkoły Złote Tadeusze w dziewięciu kategoriach. Do każdej z nich wytypowano po trzy osoby. Uczniowie mieli okazję głosować na swoich faworytów.

            Pierwsza kategoria to Luzak Roku.

Wszyscy wiedzą, że śmiech to zdrowie. W naszej szkole są nauczyciele, którym, bez względu na czas, miejsce i okoliczności, zawsze dopisuje humor. To pozwala także uczniom zachować pogodę ducha, nawet w najtrudniejszych chwilach. Zaszczytny tytuł Luzaka Roku przyznano panu Łukaszowi Bieszczadowi, gdyż uśmiech towarzyszy mu zawsze w codziennej pracy.

            Inteligencja, ambicja, znakomite działanie to ważne zalety nie tylko nauczyciela. Są one bardzo cenione wśród wszystkich ludzi. Osoba, która wyróżnia się tymi cechami, to Talent Wszechstronny. Uczniowie przyznali ten tytuł panu Grzegorzowi Bieszczadowi.

            Kolejna kategoria to Złote Usta.

Komunikatywność to podstawa edukacji. W naszej szkole nauczyciele potrafią efektywnie przekazywać swoją wiedzę, ale są wśród nich tacy, którzy robią to w sposób szczególnie skuteczny. Cenieni są za elokwencję, erudycję i błyskotliwość. Na uznanie uczniów zasłużył pan Ryszard Kozdroń, który otrzymał Złotego Tadeusza w kategorii Złote Usta.

            Nowy pracownik w naszej szkole został uhonorowany tytułem Debiut Roku, który otrzymała pani Barbara Sołdan.

            Kolejny Złoty Tadeusz -Sokole Oko -  jest zarezerwowany dla nauczyciela, który wszystko widzi, dostrzega nawet najmniejszy ruch, każdą zmianę. U niego nie ma szans na ściąganie. Nauczycielem, który wszystko widzi najlepiej jest pan Hubert Paśko i to on został nagrodzony w tej kategorii.

            Każdego dnia uczniowie spotykają na swojej drodze mniejsze lub większe problemy. Są nauczyciele, którzy potrafią swoim postępowaniem rozładować napiętą sytuację i powodują, że świat staje się znośniejszy. Taki nauczyciel został nagrodzony Złotym Tadeuszem w kategorii Pasterz Zbłąkanych Owieczek. Zwycięzcą okazała się pani Agnieszka Smolak.

            Każdy uczeń może liczyć na wsparcie wszystkich nauczycieli. Są jednak tacy, których można nazwać bratnią duszą. Złotego Tadeusza otrzymała pani Bożena Piekarska.

            Diamentowa Piła to kategoria zarezerwowana dla nauczycieli surowych i wymagających, przed których lekcjami serca biją szybciej. Tytuł Diamentowej Piły otrzymała pani Teresa Olszewska.

            Uczniowie nagrodzili nie tylko nauczycieli, ale docenili również tych, którzy dbają o porządek. W szkole nie ma miejsca na bałagan, bo na straży stoi wiele osób. Złotego Tadeusza w kategorii Strażnik Teksasu otrzymał pan Mariusz Szczyrek.

            Nauczyciele również mieli okazję zagłosować na najlepszą klasę. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy 2b.

            Laureatom nagrody Złoty Tadeusz gratulujemy, a dyrekcji i nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy wielu sukcesów, wytrwałości i cierpliwości

 

 

 

Kinga Gurz - kl.IIIc

Małgorzata Rozmus

Zobacz Galerie

Mistrzowie Ortografii

 

26 września 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim odbyło się XIV powiatowe dyktando „Zostań Mistrzem Ortografii”.

Jak co roku, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ortografii  w czterech kategoriach: język polski, język angielski, język niemiecki oraz język rosyjski.

O tytuł Mistrza Ortografii walczyło czterech uczniów naszego Liceum. Tytuł Mistrza Ortografii z języka angielskiego i języka niemieckiego zdobyła Marcelina Bełzo z klasy 3b. Trzecie miejsce w kategorii Mistrz Ortografii z języka niemieckiego zajęła Weronika Marciniec z klasy 3a. W kategorii Mistrz Ortografii języka polskiego trzecie miejsce zajęła Wiktoria Cichoń, uczennica klasy 3c.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Spotkanie ropczyckich licealistów z młodzieżą z Neuhaus am Rennweg

W dniach 19 - 24. 09. 2016 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, pod opieką nauczycieli: pani Cecylii Szędzioł oraz pani Marty Dziedzic, uczestniczyli w polsko-niemieckim projekcie, realizowanym w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej na Dolnym Śląsku.

Tym razem 19 uczniów Liceum spotkało się ze swoimi rówieśnikami z niemieckiej szkoły Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg.

Wyjazd został dofinansowany przez sponsorów:

- pana Witolda Darłaka -  Starostę Powiatu  Ropczycko-Sędziszowskiego

- pana Józefa Siwca - Dyrektora Generalnego Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A

- pana Mariusza Maziarza - Dyrektora Naczelnego Zakładu Produkcyjnego „ Cukrownia Ropczyce”

- pana Roberta Stefanowskiego - Prezesa Zarządu Firmy GREINPLAST Sp. z o.o.

- Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcacego im. T. Kościuszki w Ropczycach

- organizację ,,Polsko –Niemiecka Współpraca Młodzieży”

Opiekunowie w imieniu młodzieży pragną serdecznie podziękować za pomoc finansową, dzięki której uczniowie mogli poznać nową i ciekawą formę edukacji oraz poszerzyć kontakty ze szkołami z zagranicy .

Program pobytu był bardzo urozmaicony i stwarzał możliwość  rozwinięcia wielu kompetencji kluczowych uczniów, m.in. socjalnych, obywatelskich, językowych. Młodzież miała szansę wykazać się  kreatywnością, umiejętnościami planowania, pracy w zespole oraz brania odpowiedzialności za swoje  działanie. Pobyt w Krzyżowej obejmował m.in. trzy dni warsztatów językowych, wycieczki, zajęcia plastyczne, rozgrywki sportowe. Udział w warsztatach pozwolił przełamać barierę językową i otworzyć się na nowe znajomości. Uczestnicy poznali kulturę i tradycje sąsiedniego kraju, a także podzielili się wiedzą na temat Polski.

W czasie wyjazdu odbyły się wycieczki,  m. in. do Wrocławia, gdzie młodzież, uczestnicząc w grze miejskiej w grupach mieszanych, poznawała najważniejsze zabytki miasta. Była to również doskonała okazja do porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim. Duże wrażenie na uczniach obydwu krajów wywarło obejrzenie Panoramy Racławickiej. Kolejny dzień turystyczny obejmował wycieczkę do Świdnicy, w której znajduje się Kościół Pokoju wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz na Zamek Książ w Wałbrzychu, gdzie uczniowie mogli również zwiedzić bunkier mieszczący się w podziemiach obiektu. Miejsca te okazały się atrakcją nie tylko dla młodych Polaków, ale także dla ich nowo poznanych znajomych. Program na wieczór również obfitował w wiele niespodzianek. Podczas wspólnego ogniska polscy uczniowie mogli skosztować czekolad i innych słodyczy przywiezionych przez niemieckich opiekunów. Na długo w pamięci młodzieży pozostaną wspólnie śpiewane piosenki, dyskoteka, warsztaty kreatywne, podczas których uczniowie sami projektowali napisy na koszulki oraz płócienne torby, a także  wieczór międzynarodowy, podczas którego zadaniem uczniów było zaprezentowanie swojej szkoły i przekazanie podstawowych informacji na temat swoich państw. Młodzież ropczyckiego Liceum przygotowała quiz wiedzy o Polsce i Niemczech, karaoke oraz zaprosiła niemieckich kolegów do wspólnego tańca. W ostatnim dniu  odbyło się podsumowanie spotkania, które potwierdziło zadowolenie uczestników. Ostatnim punktem programu była wycieczka do wrocławskiego ZOO oraz   zwiedzanie niedawno otwartego dla turystów Afrykarium.

Obie strony projektu wróciły do swoich miast pełne pozytywnych wspomnień i niezapomnianych wrażeń. Również opiekunowie grup bardzo dobrze oceniają nawiązane partnerstwo i chcą kontynuować współpracę poprzez projekty wymiany młodzieży. Już na czerwiec planowany jest tygodniowy pobyt ropczyckich licealistów w Neuhaus am Rennweg, natomiast rewizyta młodzieży z Niemiec ma odbyć się we wrześniu przyszłego roku.

Zobacz Galerie

Anna Pszeniczna kl. 2c
Barbara Cichoń kl. 2c

Ranking „Szkoły Kompetencji Przyszłości”

We wrześniu 2016 roku dziennik Rzeczpospolita wspólnie z Social Wolves po raz drugi opublikował ranking „Szkoły Kompetencji Przyszłości”.

Ranking powstał na podstawie wyników uzyskanych w Olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii” i uwzględnia 150 szkół z najlepszymi wynikami spośród szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie wzięli udział w olimpiadzie.

W roku szkolnym 2015/2016 ponad 11 tysięcy uczniów z 1109 szkół ponadgimnazjalnych zainicjowało swój autorski projekt społeczny w praktycznej i zespołowej olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”.

Ranking wyróżnił naszą szkołę, jako jedną ze 150 szkół, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem olimpiady.

Projekt „Naładowani poMOCĄ”, który realizowali nasi uczniowie, znalazł się na 27 miejscu rankingu. Uczniowie udowodnili, że potrafią się odnaleźć w praktycznym działaniu, zdobyli wiedzę z zakresu zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy zespołowej.

W roku szkolnym 2015/2016 w rankingu pod uwagę wzięte zostały dwa kryteria:

  •    autorzy projektów – liczba uczniów szkoły, którzy ukończyli swój projekt społeczny, tj. zostali finalistami olimpiady w odniesieniu do liczby uczniów w szkole
  •    jakość projektów – suma punktów zdobytych podczas realizacji projektu przez projekty danej szkoły, w tym punkty zdobyte za nagrody.

W naszej szkole realizowane były 4 projekty:

  •     Naładowani pomocą
  •     Red life – DAWCY ŻYCIA
  •     Zalajkuj zdrowie
  •     Małe miasto, wielki sukces

Wszystkie projekty zostały ukończone, a uczestnicy projektów zostali finalistami olimpiady. Wyróżniony projekt realizowała grupa w składzie: Agata Grabowy, Katarzyna Michalska, Karolina Pryga, Joanna Dzik i Paulina Niewiadomska. Zespół projektowy otrzymał Brązowego Wilka za najlepszy projekt w szkole, zdobywając:

- 3 miejsce na 59 możliwych w kategorii zbiórka charytatywna;
- 28 miejsce na 423 możliwych w kategorii społeczność lokalna;
- 6 miejsce na 86 możliwych w województwie podkarpackim.

Biorąc udział w Olimpiadzie "Zwolnieni z Teorii", wszystkie grupy projektowe uzyskały Certyfikat Project Management Priciples oraz nabyły wiele umiejętności. Nasi uczniowie pokazali, że posiadają właściwe kompetencje, potrafią je wykorzystać w praktycznym działaniu i odnieść sukces.

To ogromne osiągnięcie naszych licealistów! Gratulujemy im sukcesu, a obecnych uczniów zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Olimpiady!

                                                                                     Aneta Grabiec

Absolwenci odwiedzają szkołę...

30 września 2016 roku był wyjątkowy w naszym Liceum. Obchodziliśmy dzień chłopaka, a też spotkaliśmy się z absolwentami naszej szkoły. Tym razem odwiedzili nas: Kinga Pociask i Damian Maciołek.

Kinga ukończyła LO w 2015 , natomiast Damian w 2014 roku.

Jaki kierunek studiów wybraliście i czy jesteście z niego zadowoleni?

K: Po ukończeniu profilu biologiczno – chemicznego postawiłam na kierunek lekarsko – dentystyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia są bardzo ciekawe ale należy pamiętać, że najważniejsza jest systematyczna nauka.

D: Wybrałem mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Rzeszowskiej, po ukończeniu kierunku matematyczno – informatycznego. Początki były trudne, jednak teraz jestem bardzo zadowolony z mojego wyboru, z czasem coraz bardziej.

Jaka atmosfera panuje na studiach?

K: Plusem mojego kierunku jest to, że jest na nim niewiele osób, dlatego możliwe jest, abyśmy wszyscy znali się bardzo dobrze.

D: Współpracujemy ze sobą, każdy stara się pomóc innym. Wymieniamy się również notatkami.

Czy utrzymujecie kontakty z kolegami z Liceum?

K: Wiele osób z mojej klasy studiuje w Krakowie. W wolnym czasie zdarza się nam spotykać, szczególnie kiedy wracamy do domów.

Co najmilej wspominacie z czasów szkoły średniej?

D: Przede wszystkim miłą atmosferę, długą przerwę oraz naszą studniówkę. Przed maturą „Kiełbasa” na śniadanie, obiad i kolację. (śmiech)

Jakich rad udzielilibyście tegorocznym maturzystom?

K: Wybór dobrego kierunku jest kluczem do sukcesu, dlatego należy wziąć pod uwagę swoje zainteresowania i pasje.

D: Decyzje powinniście podjąć sami, niezależnie od wyboru waszych znajomych.

Dominika Mikos, Agata Kujda, Zuzanna Maroń

Powroty absolwentów…

Jak co roku, we wrześniu, nasze Liceum odwiedzają liczne grupy absolwentów. 16 września 2016 roku do szkoły zawitała Agnieszka Kozub, studentka drugiego roku finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Agnieszka przekazała młodszym kolegom i koleżankom kilka cennych rad dotyczących wyboru studiów. Zapewniała, że klucz do sukcesu leży w pewności wyboru kierunku. Maturzyści nie powinni ulegać naciskom innych osób, lecz kierować się swoimi zainteresowaniami i pasjami. Agnieszka bardzo ciepło mówi o czasie spędzonym w naszych szkolnych murach. Stawiane tu wymagania są bardzo wysokie, co przełożyło się na jej znakomite wyniki matury.

Ale studia to nie wszystko. Nasza absolwentka podjęła wolontariat w „Akademii Przyszłości”, która od 2003 roku pomaga dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Jak mówi Agnieszka, w dzisiejszych czasach pracodawcy nie wymagają od swoich przyszłych pracowników tylko wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętności miękkich, które można zdobyć właśnie poprzez działalność społeczną i charytatywną.

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne wizyty naszych absolwentów. 

Agata Kujda klasa IIIb

I miejsce Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Licealiadzie!

 

22 września 2016 roku w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Ropczycach odbyło się uroczyste podsumowanie Licealiady za rok szkolny 2015/2016.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach – 40 pkt

II miejsce – Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach – 38 pkt

III miejsce – Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach – 35 pkt

IV miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp. – 32 pkt

V miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. – 14 pkt

Głównym punktem uroczystości było wręczenie nagród zwycięzcom. Na spotkaniu byli obecni trzej uczniowie naszego Liceum oraz nauczyciel wychowania fizycznego pan Łukasz Bieszczad, który w minionym roku szkolnym pełnił funkcję Powiatowego Organizatora Sportu.

Nasze Liceum  zdobyło I miejsce i otrzymało pamiątkowy dyplom. Nagrody uczniom wręczyli: pan starosta Witold Darłak, pani wicestarosta Bernadeta Frysztak oraz pan Stanisław Skiba, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego oraz uczniom za zaangażowanie
w sportową rywalizację.

Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie naszej szkole kolejne sukcesy w Licealiadzie.

Najlepsi w powiecie nagrodzeni

 

20 września 2016r. w budynku starostwa powiatu ropczycko-sędziszowskiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów, nagród rzeczowych oraz finansowych za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz sportowe i działalność społeczną za rok szkolny 2015/16. 

Uroczystość prowadził dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu- pan Stanisław Skiba. Zaproszonych gości -  dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz uczniów przywitał starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego – pan Witold Darłak.

Spośród nagrodzonych uczniów większość stanowiła młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Na 12 stypendiów przyznanych w tym roku szkolnym aż 11 otrzymali ropczyccy licealiści. Są to:

Kamil Roman

Kinga Kisiel

Karolina Pryga

Magdalena Golenia

Agata Kujda

Zuzanna Maroń

Dominika Mikos

Joanna Dzik

Katarzyna Michalska

Karol Smolak

Rafał Bieszczad

Ponadto nagrodą rzeczową wyróżniono trzech uczniów Liceum:

Weronikę Marciniec

Rafała Guzika

Justynę Cabaj

Jesteśmy dumni, że uczniowie naszej szkoły odnoszą tak liczne sukcesy w różnych dziedzinach. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy im kolejnych osiągnięć. Liczymy na to, że nadal będą godnie reprezentować i promować naszą szkołę, a także staną się wzorem dla  kolegów i koleżanek, dzięki czemu w przyszłym roku grono nagrodzonych się powiększy.

Zobacz Galerie

Zwycięzcy Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu w Pieninach

 

Projekt autorstwa członków Szkolnego Koła Europejskiego działającego w Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Ropczycach zdobył w tym roku Nagrodę Ekspertów na finałowej gali Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, która odbyła się w czerwcu w Krakowie.

Wygraliśmy trzydniową wycieczkę do Pienińskiego Parku Narodowego połączoną z warsztatami Akademii.

13 września bieżącego roku o godzinie 10.00 grupa trzynastu uczniów wraz z opiekunką projektu, mgr Dianą Bembenek, wyjechała z Ropczyc w kierunku Pienin. Wszystkim dopisywały wspaniałe nastroje.

Po 3 godzinach jazdy dotarliśmy na swój pierwszy przystanek – do Szczawnicy, popularnego górskiego kurortu leżącego w sercu Pienin. Tam spacerowaliśmy promenadą ciągnącą się wzdłuż potoku Grajcarek, podziwiając piękno gór, u stóp których znajduje się ten trakt. Następnie wyruszyliśmy w dalszą drogę, do ośrodka wypoczynkowego znajdującego się niedaleko Krościenka, w Ochotnicy Dolnej.

Na miejscu powitały nas trzy koordynatorki z ANP, które przyjechały z Krakowa – Asia, Marysia i Michalina. Przez najbliższe dni prowadziły one warsztaty dla nas i dla drugiej zwycięskiej grupy, z Lublina.

Po zakwaterowaniu udaliśmy się na kolację połączoną z grillem. Tam mieliśmy okazję spróbować kilku rodzajów tradycyjnych oscypków. Po kolacji nadszedł czas na pierwsze warsztaty, które jednocześnie były wieczorem integracyjnym. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i wykonaliśmy pierwsze zadanie – plakaty naszych drużyn wraz z logo, które mieliśmy omówić. Poznaliśmy również temat warsztatów –liderstwo. Kolejną częścią wieczoru były zabawy mające na celu lepsze poznanie się uczestników, jak np. gra integracyjna oparta na „small talks”.

Kolejny dzień, po śniadaniu rozpoczęliśmy pracą w grupach. Wspólnie zastanawialiśmy się nad cechami dobrego lidera, jego umiejętnościami i obowiązkami. Poznaliśmy też 9 typów osobowości w grupie i mieliśmy na ich podstawie określić swoją, co później mogliśmy sprawdzić, rozwiązując test Mereditha Belbina.

Wykonywaliśmy również wiele zadań w swoich drużynach, takich jak np. grupowa gra w tabu czy budowanie najwyższej wieży i najdłuższego łańcucha przy użyciu tylko dwóch pomocy – taśmy i kartek papieru. Była to okazja na sprawdzenie, jak umiemy współpracować z innymi i w jakiej roli czujemy się najlepiej w pracy zespołowej.

Po południu przyszedł czas na największą atrakcję wyjazdu – wyjechaliśmy do Krościenka, skąd wyruszyliśmy na spływ tratwą po Dunajcu.

Płynęliśmy na dwóch tratwach po jedenaście osób przez 20 km pośród malowniczych widoków otaczających nas z każdej strony. Mijaliśmy wiele szczytów, m.in. Trzy Korony i Sokolicę. Podczas spływu o każdym z nich opowiadali nam flisacy, mogliśmy usłyszeć wiele ciekawych historii i zetknąć się ze specyficznym góralskim poczuciem humoru. Punktem docelowym trasy była przystań flisacka w Szczawnicy. Po raz kolejny mogliśmy przyjrzeć się urokliwemu miasteczku, zanim powróciliśmy do ośrodka.

W ośrodku czekały na nas ostatnie warsztaty z koordynatorkami, które rozstrzygnęły wszystkie konkurencje, a zwycięska grupa otrzymała drobne upominki. Oficjalnie zakończyliśmy Weekend Zwycięzców.

Nazajutrz, 15 września, nadszedł czas powrotu do domu. Po drodze zjedliśmy posiłek w góralskiej restauracji w Krościenku i pojechaliśmy do Czorsztyna. Zwiedzaliśmy tam ruiny gotyckiego zamku. Poznaliśmy jego ciekawą historię, kupiliśmy pamiątki dla bliskich i zrobiliśmy również wiele zdjęć, gdyż ruiny znajdują się w pięknym miejscu – na wzgórzu nad samym Jeziorem Czorsztyńskim, podobnie jak zamek Niedzica, widoczny z Czorsztyna.

Te trzy dni spędzone w bliskiej obecności pienińskiej przyrody były zasłużonym wypoczynkiem dla wszystkich pracujących nad projektem, ale również potwierdzeniem tego, jakim pięknym, choć często niedocenianym krajem jest Polska. Wyjazd, będący zwieńczeniem tegorocznej przygody z Akademią Nowoczesnego Patriotyzmu, utwierdził nas w przekonaniu, że warto współpracować, nawet mimo różnych poglądów, gdy działamy w imię wspólnego dobra i szlachetnych celów. Obfitował też we wspaniałe wrażenia, które na pewno pozostaną na długo w naszej pamięci.

Zobacz Galerie

Katarzyna Szpara
Paulina Andreasik

 

W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin

12 września 2016 roku był wyjątkowym dniem nie tylko dla uczniów ropczyckich szkół  ponadgimnazjalnych, ale i dla wszystkich mieszkańców miasta w związku ze świętem Najświętszego Imienia Maryi, a jednocześnie jubileuszem 15-lecia koronacji cudownej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Grono pedagogiczne oraz uczniowie  Liceum włączyli się w obchody tej uroczystości od lat pogłębiającej więzi łączące naszą lokalną społeczność.Po spotkaniu w klasach i obejrzeniu filmu pt. "Syn Boży" młodzież wraz z wychowawcami udała się na mszę świętą do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Eucharystiiprzewodniczyłksiądz biskup Kazimierz Górny, który15 lat temu dokonał koronacji rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem. W okolicznościowym kazaniu Jego Ekscelencja przypomniał historię zabiegów o koronację figury, wspominał księży zaangażowanych w to przedsięwzięcie, podkreślał duchową obecność Maryi w historii Ziemi Ropczyckiej i Polski oraz uwrażliwiał na wartość rodziny we współczesnym świecie. Na zakończenie ksiądz biskup wraz z innymi prezbiterami oraz wiernymi udał się na pobliski plac, by poświęcić miejsce, gdzie wkrótce powstaną ogrody Totus Tuus. Kościółek zawsze sprzyjał modlitwie, rozważaniom i gromadził wiele pokoleń młodzieży. I tym razem, mimo panującego upału, uczniowie bardzo licznie zgromadzili się w sanktuarium oraz w cieniu otaczających je drzew, aby przez chwilę zastanowić się nad człowiekiem i polską historią.

Zobacz Galerie

Zuzanna Maroń, Dominika Mikos

Sprzątanie świata - Polska 2016
Drodzy Przyjaciele Ziemi!
Przed nami 23. edycja akcji!

 

Głównym przesłaniem akcji jest:

-  promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,

 zmniejszenie ilości odpadów - szacunek do przedmiotu,

 uświadomienie Polakom ich wpływu na środowisko
i ilości odpadów wytwarzanych podczas codziennych czynności.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!

- Już teraz rozpoczynamy zbiórkę telefonów komórkowych!

- Przyczynimy się do modernizacji sprzętu AGD
w placówkach służących dzieciom lub osobom starszy
i zaoszczędzimy energię!

- Telefony można  przynosić do pracowni biologicznej do 16 września.

Akcja Narodowego Czytania w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki
w Ropczycach

 

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach już po raz kolejny uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Akcję przeprowadził nauczyciel bibliotekarz Dorota Pleśniak-Sh’Hadeh we współpracy z p. Danutą Kozak nauczycielem j. polskiego i wychowawcą klasy 2d. Podczas przygotowań zostały wyszukane ciekawe fragmenty powieści H. Sienkiewicza Quo vadis oraz wybrano 14 uczniów chętnych do czytania. Akcję w naszej szkole przeprowadzono 5 września 2016r. O godz. 8:00 odczytano krótkie wprowadzenie i list inaugurujący akcję Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie uczniowie klasy 2 d czytali wybrane fragmenty Quo vadis. Aby umożliwić uczestnictwo w Narodowym Czytaniu całej szkolnej społeczności i jednocześnie nie zakłócać procesu dydaktycznego, teksty były czytane przez szkolny radiowęzeł na początku każdej jednostki lekcyjnej. Na ostatniej lekcji nastąpiło krótkie podsumowanie i zakończenie Narodowego Czytania w naszej szkole. Dziękujemy uczniom klasy 2d: Przemysławowi Kujdzie, Konradowi Kalicie, Pawłowi Emirowowi, Jakubowi Harchutowi, Alicji Orzech, Wiktorii Totoń, Gabrieli Pazdan, Sebastianowi Czapce, Bartłomiejowi Bokocie, Pawłowi Sajowi, Jakubowi Wilkowi, Kacprowi Cabajowi, Patrycji Panek i Darii Gawor za zaangażowanie się w akcję Narodowego Czytania w naszej szkole.

Zobacz Galerie

Naukę czas zacząć…

1 września jest dniem ważnym w życiu każdego ucznia, gdyż kończy się czas odpoczynku, a zaczyna czas ciężkiej pracy.

W tym dniu odświętnie ubrani uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach zgromadzili się w sali gimnastycznej. Gwar lekko przycichł, gdy w sali pojawili się pierwsi nauczyciele. Po chwili w towarzystwie pani dyrektor, Grażyny Baran, weszli zaproszeni goście, którzy uświetnili inaugurację roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru Liceum i odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły głos zabrała pani dyrektor, serdecznie witając przybyłych gości: pana burmistrza Bolesława Bujaka, pana profesora Władysława Tabasza, pana dyrektora Romana Krzystyniaka, panią Elżbietę Wojtasik- sekretarza Starostwa Powiatowego w Ropczycach, zebranych nauczycieli oraz wszystkich uczniów. Niezwykle ciepło powitała tych, którzy po raz pierwszy rozpoczynają rok szkolny w naszej szkole.

Pomimo radosnego nastroju udzielającego się wszystkim zebranym, pamiętano również o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce 1.09.1939 r. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć o ofiarach wojny, zaś delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych Absolwentów.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie wybitnym uczniom medali Primus Inter Pares oraz nagród pieniężnych. Hojnymi sponsorami okazali się absolwenci naszego Liceum, panowie: Roman Krzystyniak , Antoni Magdoń, Marian Darłak  oraz Stanisław Czaja .Życzliwi, chętnie wspierają inicjatywy swojej byłej szkoły i na ich pomoc można zawsze liczyć.

W tym roku szkolnym nagrodzeni zostali: Magdalena Rząsa w dziedzinie nauk humanistycznych, Karol Smolak w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz w dziedzinie sportu Aleksandra Niemiec. W imieniu nagrodzonych głos zabrała Magdalena Rząsa , dziękując za otrzymane wyróżnienie. Podkreśliła również, że ich sukces był możliwy dzięki ogromnemu wsparciu ze strony szkoły.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, życząc nauczycielom sukcesów w pracy, a uczniom samych ocen celujących. Przy okazji z dumą akcentowali, że są absolwentami naszej szkoły. Wyjątkiem był pan burmistrz, który uczęszczał do innej szkoły, ale on podkreślał, że jest przyjacielem naszego Liceum i można na niego zawsze liczyć.

Słowa powitania przekazały zebranym przewodnicząca samorządu szkolnego Alicja Strzałka i przedstawicielka klas pierwszych Aleksandra Kukla.

Bardzo ważnym momentem było ślubowanie klas pierwszych, które przeprowadziła pani wicedyrektor Teresa Olszewska.

Część oficjalna została zakończona. Uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do swoich klas. Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 przeszła do historii.

Zobacz Galerie

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Data : 23 grudzień 2016
24
Data : 24 grudzień 2016
27
Data : 27 grudzień 2016
28
Data : 28 grudzień 2016
29
Data : 29 grudzień 2016
30
Data : 30 grudzień 2016
31
Data : 31 grudzień 2016

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca z uczelniami