24 września na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się I Uczniowska Konferencja Młodych Chemików „Chemia dla zrównoważonego rozwoju”. W wydarzeniu tym brali udział uczniowie, dla których chemia jest pasją i którzy rozważają w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach chemicznych. W tej grupie znalazły się również uczennice naszej szkoły: Izabela Nogaj i Julia Róg z klasy 3C. Głównym punktem spotkania była prezentacja posterów przygotowanych przez uczniów. Ponadto w ramach konferencji odbył się wykład popularnonaukowy, pokaz doświadczeń chemicznych „Chemia i światło”, zwiedzanie laboratoriów naukowych i dydaktycznych. Pracownicy uczelni przedstawili ofertę dydaktyczną i warunki studiowania na Wydziale Chemii. Tematyka konferencji w interesujący sposób pokazywała różne oblicza chemii i dostarczyła nowej wiedzy.

mt_ignore

22 września 2021 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wzięli udział w II Kongresie Edukacyjnym IT i turnieju szachowym w G2A Arena w Jasionce. Hasłem przewodnim wydarzenia był cytat Leonarda da Vinci: „Nie ma zgoła pewności tam, gdzie nie można zastosować jednej z nauk matematycznych lub tych, które związane są z matematyką.”

Tematyka Kongresu dotyczyła zmian w sposobie edukacji, by era cyfrowa stanowiła dla młodych ludzi szansę, a nie zagrożenie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady powadzone przez przedsiębiorców, bankierów, menadżerów i osoby zajmujące się zarządzaniem i kreowaniem procesów gospodarczych. Przybliżyli oni zagadnienia związane z sukcesem zawodowym młodego człowieka, wpływem na młodych doświadczeń pokoleń oraz wartościami uniwersalnymi sprzyjającymi przedsiębiorczości.

Wielką atrakcją Kongresu był turniej szachowy, który rozbudził chęć zdrowej rywalizacji oraz dostarczył wielu emocji.

mt_ignore

17 września to 82. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Ten dzień, obchodzony również jako Dzień Sybiraka, ma upamiętniać cywilne ofiary sowieckich deportacji do ZSRR.

W deszczowy, pełen zadumy dzień uczniowie wraz z Dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wzięli udział w uroczystości VII rocznicy odsłonięcia Pomnika Sybiraków Żołnierzy AK Podokręgu Sędziszów. Uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny, a następnie zapalili znicz oraz złożyli wiązankę pod pomnikiem Sybiraków Żołnierzy AK.

mt_ignore

8 września 2021 r. maturzyści z ropczyckiego liceum wzięli udział pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, aby powierzyć Bogu przygotowania do jednego z najważniejszych egzaminów w ich życiu. Licealiści prosili o pomoc duchową przed wkroczeniem w dorosłość. W tym miejscu młodzież szczególnie poczuła, że pokrzepienie każdemu człowiekowi powinna nieść prawda, a dla Bożego miłosierdzia nie ma żadnych granic.

W pielgrzymowaniu towarzyszyli im księża katecheci oraz wychowawcy.

Po nabożeństwie uczniowie udali się do Ogrodu Botanicznego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie mogli podziwiać piękne okazy przyrody. Ostatnim punktem wyjazdu był spacer po Starym Rynku Krakowa.

W drodze powrotnej nie zabrakło uśmiechu oraz wspólnego śpiewu.

mt_ignore

Medal i nagroda Primus Inter Pares przyznawane są od roku szkolnego 2013/2014 absolwentom Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, którzy uzyskują w wyniku klasyfikacji końcowej najwyższą średnią ocen z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

            Kapituła, w skład której wchodzą: Pan Roman Krzystyniak, dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, przyznała w roku szkolnym 2020/2021 tytuł Primus Inter Pares, pamiątkowy medal i nagrodę:

w dziedzinie nauk humanistycznych Klaudii Róg,

w dziedzinie nauk matematyczno– przyrodniczych Jakubowi Wielgusowi,

w dziedzinie sportu Ernestowi Szczyrkowi.

            Serdecznie gratulujemy sukcesu. Wierzymy, że dalsza droga rozwoju przyniesie same sukcesy.

       Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród - absolwentom szkoły: Panu Stanisławowi Czai, Panu Marianowi Darłakowi, Panu Romanowi Krzystyniakowi, Panu Antoniemu Magdoniowi.

mt_ignore