23 maja 2022 w Krakowie odbyło się spotkanie, na którym ustalono szczegóły współpracy między Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach a Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie.

Współpraca obejmie: organizację spotkań z przedstawicielami krakowskiej uczelni oraz studentami działającymi w Kole Naukowym AGH, korzystanie z platformy e­-learningowej, udział uczniów w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, organizację kursów przygotowawczych czyli Roku Zerowego w ropczyckim Liceum. Przewidziane zajęcia umożliwią naszym licealistom pogłębienie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, a tym samym lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów. Przedsięwzięcie zainicjował pan Józef Siwiec – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” SA. W spotkaniu wzięli udział: Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego pani Grażyna Baran oraz nauczyciel matematyki pani Agnieszka Żurek-Smolak.

Zakłady Magnezytowe reprezentował pan Józef Siwiec - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” SA.

mt_ignore 

 

W dniach 18-21 maja Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wraz z Zespołem Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu i w Rzeszowie gościło przedstawicieli partnerskich placówek edukacyjnych z Niemiec i Litwy w ramach Programu Erasmus+. Na pierwszym spotkaniu inaugurującym wdrażanie koncepcji w naszej szkole swoją obecnością zaszczycili Pan Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Witold Darłak oraz Pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Nauczyciele mieli okazję obserwować zajęcia prowadzone w języku angielskim i niemieckim przez eksperta z Niemiec, pana Dominika Bicka.

Dotyczyły one dwóch pierwszych etapów pracy z uczniami w ramach koncepcji „Das PerLen-Konzept®”: Learning-PerLe (PerLe - Uczenie się) – refleksja i analiza doświadczeń osobistych uczniów w zakresie uczenia się pozaszkolnego i Subject-PerLe (PerLe - Przedmiot) - refleksja i analiza doświadczeń szkolnych uczniów w zakresie uczenia się na różnych przedmiotach szkolnych.

Istota koncepcji PerLen opiera się na pozytywnych doświadczeniach edukacyjnych, osiągnięciach i sukcesach ucznia, a także pozwala mu lepiej dostrzegać własny potencjał rozwojowy, na którym może budować swoją ścieżkę kariery zawodowej w przyszłości.

Zgodnie z tą koncepcją uczniowie klasy 2A tworzyli historię swojej przygody z wybranym doświadczeniem życiowym oraz szkolnym i tego, jak udało im się pokonać trudności i przeszkody, na jakie natrafili na swojej drodze. Pomogło im to uświadomić sobie ich mocne strony i zrozumieć, w jaki sposób uczą się nowych rzeczy i nabywają nowe umiejętności. Podczas wymiany doświadczeń z kolegami otrzymywali pozytywny feedback na temat swoich dokonań i budowali większą pewność siebie, rozwijali poczucie własnej wartości. Reakcje i informacje zwrotne od uczniów były bardzo pozytywne i motywujące. "Odbyte warsztaty wniosły bardzo wiele do naszego życia. Doceniliśmy nasze mocne strony i najmniejsze osiągnięcia. Poznaliśmy lepiej swoich kolegów i koleżanki" - mówi Emilia. Weronika dodaje: "Było to nowe doświadczenie, odskocznia od codzienności. Jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość uczestniczenia w projekcie".

Nie możemy się doczekać kolejnych etapów pracy nad Projektem Das PerLen Konzept.

mt_ignore

mt_ignore

 

 

W dniu 23 maja o godzinie 9.00 wszyscy uczniowie naszego Liceum zaśpiewali Rotę. Dokładnie 180 lat temu 23 maja 1842 na świat przyszła jedna z najwybitniejszy poetek w Polsce. 

Napisana przez Konopnicką Rota, długie  lata towarzyszyła Polakom w czasie ważnych wydarzeń patriotycznych. Stąd zarówno uczniom, jak i nauczycielom towarzyszyło wzruszenie, ale  i udzieliła się podniosła atmosfera.

​Rota jest pieśnią napisaną w 1908r. przez Marię Konopnicką, do której muzykę w roku 1910 skomponował Feliks Nowowiejski. To obok Mazurka Dąbrowskiego główna narodowa pieśń.

Akcja została zainicjowana przez Wicestarostę Powiatu Panią Bernadetę Frysztak.

mt_ignore

 

Licealiści, jak co roku w naszym Liceum, wzięli licznie udział w ogólnopolskim konkursie Galileo, sprawdzającym wiedzę z zakresu struktur językowych i gramatycznych z języka angielskiego. Po raz kolejny także wykazali się ogromną wiedzą, czego wyrazem są poniższe tytuły laureatów? i wyróżnienia:

 

W kategorii klas pierwszych1️⃣: 

 

Magdalena Drzał - wyróżnienie

Kinga Budzik - wyróżnienie

Magdalena Piękoś - wyróżnienie

Aleksandra Cesarz - wyróżnieniem

Iga Przypek - wyróżnienie

Katarzyna Melnyk - wyróżnienie

Kamila Panek - wyróżnienie

Julia Pietkiewicz - wyróżnienie

 

W kategorii klas drugich2️⃣:

 

Aleksandra Bizon - laureatka 5 miejsca, nagroda książkowa

Mikołaj Daniel - laureat 7 miejsca

Wiktoria Krypel - laureatka 10 miejsca

Wiktoria Zawiślak - wyróżnienie

Milena Bała - wyróżnienie

 

W kategorii klas trzecich3️⃣:

 

Julia Kozińska - laureatka 5 miejsca, nagroda książkowa

Wiktoria Stróż - laureatka 8 miejsca

Michał Śliwiński - laureat 9 miejsca

Szymon Kopera - laureat 9 miejsca

Kacper Rymut - laureat 9 miejsca

Martyna Zielińska - laureatka 10 miejsca

Adam Strzyż - wyróżnienie

Maria Mazan - wyróżnienie

Adrian Boruta - wyróżnienie

Marcin Wiśniowski - wyróżnienie

 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy? umiejętności językowych i życzymy dalszych sukcesów!❤️

 

mt_ignore

mt_ignore

Kolejna grupa uczniów z naszego Liceum uczestniczyła w projekcie międzynarodowym współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229), który tym razem będzie realizowany na Litwie w szkole średniej Klaipedos Hermano Zudermano gimnazja w terminie 14.05-19.05.2022r.

Jest to już trzecie spotkanie młodzieży w ramach projektu pt. ,,EuropäischeIdentitäten in Vergangenheit, GegenwartundZukunft”/,, Tożsamości europejskie w przeszłości , teraźniejszości i przyszłości”. Dzięki dobrej współpracy uczniów, nauczycieli oraz rodziców udało nam się w bardzo krótkim czasie zorganizować kolejne spotkanie!

Pierwsza mobilność odbyła się w Niemczech w szkole średniej w Saalfeld (24.10.- 30.10.2019r.) , druga w Koszycach na Słowacji (27-03 – 1.04.2022r.). Miejscem trzeciego spotkania była Kłajpeda na Litwie, położona na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, natomiast czwarte spotkanie odbędzie się w naszej szkole w Ropczycach. W projekcie realizowanym na Litwie wzięły udział: Natalia Curzytek kl. 3D4, Milena Kłak kl. 3D4, Julia Kozińska kl. 3B4, Antonina Laska kl. 3C4 oraz Weronika Magda z klasy 3C4. Uczennice miały możliwość nawiązania nowych przyjaźni, poznania kultury innych krajów oraz szlifowania języka angielskiego i języka niemieckiego, których znajomość będą wykorzystywać w pracy nad projektem. Podczas pobytu w Kłajpedzie uczennice mogły poznać rodziny goszczące oraz rówieśników z Litwy, Słowacji i Niemiec, z którymi będą uczestniczyć w bogatym programie przygotowanym przez koordynatorów projektu z Litwy.

mt_ignore

mt_ignore