W dniu 14 czerwca w naszym Liceum w ramach "Szkoły promującej zdrowie" odbył się towarzyski mecz siatkarski pomiędzy uczniami, a absolwentami szkoły.
Gościem honorowym był absolwent ropczyckiego ogólniaka - Rafał Buszek (wielokrotny mistrz Polski i Świata).
Cała społeczność szkoły dopingowała głośno zawodników, a uczniowie w ubiorach kibiców oraz koszulkach z logo Liceum stworzyli niepowtarzalną atmosferę sportowego sacrum. Widowisko sportowe okazało się fantastycznym wydarzeniem, które wpisało się zarówno w propagowanie zdrowego stylu życia jak i wspomnień dotyczących szkoły.

mt_ignore

 

Szkolne koło teatralne uczestniczy w projekcie pn. „TEATR W SIECI / NATENCZAS ‘22” realizowanym przez rzeszowski Teatr w ramach projektu PRZESTRZENIE SZTUKI.

Zakończone kilka dni temu warsztaty teatralne polegały na próbach „online” oraz „w realu”, które z młodzieżą szkolną przeprowadził aktor wskazany przez Teatr- Mateusz Marczydło. Efekty prac warsztatowych zostaną przedstawione podczas finałowej prezentacji projektu 15 czerwca 2022 r. Finałową etiudę będzie oceniać jury, którego skład wybierze Dyrektor Teatru Jan Nowara.

Mamy kolejny dowód, że w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach młodzież uzdolniona doskonale może rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

mt_ignore

 

Mglistą i bardzo niepewną pogodą powitał Kraków uczniów IA, którzy 10 czerwca wyruszyli do stolicy Małopolski na klasową wycieczkę.

Trasa podróży prowadziła najpierw do Ogrodu Botanicznego, gdzie wśród kwitnących krzewów, okazałych drzew, roślin ozdobnych, wodnych i egzotycznych można było zapomnieć, że to centrum dużego miasta. Na szczęście pogoda nie zawiodła i spacer po alejkach parku krajobrazowego był przyjemnością.

Ze świata natury uczniowie przenieśli się w świat sztuki. W Muzeum Narodowym obejrzeli wystawę prac Jacka Malczewskiego. Wśród portretów, autoportretów, obrazów symbolicznych, dzieł podejmujących tematykę patriotyczną i biblijną wyróżniał się wyraźnie cykl zainspirowany wątkami ludowo – baśniowymi i to on szczególnie przykuł uwagę młodzieży. W gmachu Muzeum Narodowego licealiści obejrzeli również bogatą kolekcję rzemiosła artystycznego oraz galerię sztuki polskiej. Spośród eksponatów wyjątkową oryginalnością odznaczały się prace Romana Opałki, Henryka Stażewskiego i Tadeusza Kantora.

W programie wycieczki do Krakowa nie mogło też zabraknąć Pałacu pod Szyszkami. Po zwiedzeniu domu Józefa Mehoffera przy ulicy Krupniczej 26 młodzież udała się na Rynek, by zregenerować siły przed powrotem do domu. Na pożegnanie z miastem - rzut oka na Wisłę z wawelskiego wzgórza…  Dziesiątki innych atrakcji Krakowa już kuszą, by po wakacjach planować kolejny wyjazd.

mt_ignore mt_ignore

mt_ignore mt_ignore
mt_ignore mt_ignore

 mt_ignore

Realizując program Erasmus + Akcja KA229 - Partnerstwa Współpracy Szkół gościliśmy w Ropczycach młodzież ze Słowacji, Litwy i Niemiec. Było to ostatnie spotkanie w ramach projektu pt. ,,EuropäischeIdentitäten in Vergangenheit, GegenwartundZukunft”/,, Tożsamości europejskie w przeszłości , teraźniejszości i przyszłości”

Czterdziestu uczestników programu Erasmus+ miało możliwość nawiązania nowych przyjaźni, poznania kultury innego kraju oraz szlifowania języka angielskiego i języka niemieckiego. Koordynatorami projektu były nauczycielki języków obcych: pani Cecylia Szędzioł i pani Justyna Piątkiewicz.

W niedzielę, drugi dzień projektu, nauczyciele i uczniowie ropczyckiego Liceum zabrali gości z zagranicy do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie można było podziwiać przyrodę, krajobraz i architekturę tego pięknego miejsca. Młodzież zwiedziła m.in. Jaskinię Ciemną, Zamek w Pieskowej Skale i Maczugę Herkulesa.

Podczas zwiedzania jaskini można było zobaczyć nietoperze i poznać historię Ojcowskiego Parku Narodowego.

W poniedziałek, po ciepłym powitaniu przez Dyrektor Szkoły, Panią Grażynę Baran oraz Pana Starostę Witolda Darłaka, Panią Wicestarostę Bernadetę Frysztak i Pana Andrzeja Bączkowskiego uczniowie oraz ich koledzy z krajów partnerskich rozpoczęli pracę nad tematem projektu: "Tożsamości europejskie w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości". Uczniowie wzięli udział w zajęciach integracyjnych, podczas których wymieniali się informacjami na swój temat i szukali tego, co ich wyróżnia oraz tego, co ich łączy.

Goście z zagranicy zwiedzili również wystawy w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach oraz poznali historię miasta. Oprowadzanie w języku angielskim i niemieckim przygotowali dla kolegów z projektu uczniowie naszego liceum: Antonina Laska oraz Michał Śliwiński.

Po południu nasi zagraniczni goście obejrzeli spektakl "Biesy i Czady", przygotowany przez Szkolny Teatr Cieni SKIA.

Następnego dnia uczestnicy projektu udali się do Krakowa, gdzie wzięli udział w warsztatach witrażowych w Muzeum Witrażu. Każdy wykonał własny witrażyk pod okiem doświadczonego artysty w zakładzie, który współpracował z tak wybitnymi twórcami, jak Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer.

W środę po zajęciach projektowych uczniowie wzięli udział w wycieczce do Rzeszowa. Po krótkim zwiedzaniu miasta uczestnicy projektu mogli skosztować wyrobów z prawdziwej czekolady w Pijalni Czekolady M.Pelczar, a także wykonać własną tabliczkę czekolady w ramach warsztatów. Zwieńczeniem tego dnia była pożegnalna dyskoteka przygotowana przez uczniów z Polski, która była dodatkowym bodźcem do integracji, przełamania barier językowych oraz zawiązania przyjaźni. Uczestnicy projektu z zagranicy zostali pożegnani przez Dyrektor Szkoły, Panią Grażynę Baran oraz Pana Wicedyrektora Huberta Paśko.

W czwartek uczniowie z Polski musieli rozstać się ze swoimi kolegami. Pożegnania z przyjaciółmi są trudne, toteż w niejednym oku zakręciła się łza. Rodziny goszczące i nasi uczniowie wspaniale zaopiekowali się gośćmi z zagranicy organizując dla nich czas wieczorny, wprowadzając do swoich rodzin, ukazując polskie tradycje i wartości. Młodzież i nauczyciele z zagranicy byli zachwyceni polską gościnnością i serdecznością, o czym wielokrotnie wspominali we wspólnych rozmowach. Wielu uczniów już w trakcie projektu postanowiło zaplanować kolejne spotkania wakacyjne. Nasi uczniowie wykazali się odpowiedzialnością, dyscypliną, wspaniałą organizacją, umiejętnością pracy w grupie i wieloma talentami, które przyczyniły się do zorganizowania dla gości z zagranicy miłego pobytu i realizacji zadań projektu.

mt_ignore 

mt_ignore

mt_ignore

 

Pierwszy etap wdrażania "Das PerLen Konzept" już za nami. W dniach od 31 maja do 4 czerwca nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach uczestniczyli w szkoleniu w litewskiej szkole Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Kaunas. Cecylia Szędzioł, Urszula Saj, Małgorzata Rozmus i Anna Daniel obserwowały zajęcia w szkole w Kownie i dzięki temu miały okazję doświadczyć, w jaki sposób można wykorzystać koncepcję PerLen.

Zajęcia prowadził ekspert z Niemiec, Dominik Bick, który zademonstrował wdrożenie procesu PerLen w pracy z uczniami oraz wyjaśnił zasadność zastosowanych metod i narzędzi. Takie połączenie teorii z praktyką skłaniało obserwujących do refleksji, spostrzeżeń i wymiany doświadczeń.

Istota koncepcji PerLen opiera się na pozytywnych doświadczeniach edukacyjnych, osiągnięciach i sukcesach ucznia, a także pozwala mu lepiej dostrzegać własny potencjał rozwojowy, na którym może budować swoją ścieżkę kariery zawodowej w przyszłości. Reakcje i informacje zwrotne od uczniów były bardzo pozytywne i motywujące.

Dzięki otwartości i serdeczności gospodarzy atmosfera na zajęciach była niezwykle przyjazna i motywowała do pracy. Uczestnicy projektu w Kownie mogli również poznać kulturę, walory turystyczne i regionalne tej części Europy.

 mt_ignore

mt_ignore mt_ignore 

mt_ignore mt_ignore