Już od 99 lat z sukcesem kształcimy młodzież, przygotowując ją do egzaminu dojrzałości.

W tym roku nasi maturzyści ostatni już raz przekroczyli progi szkolnych klas, by odebrać świadectwa wyników egzaminów maturalnych.

Trzyletnie przygotowania młodzieży zostały zwieńczone pięknym, wysokim wynikiem zdawalności: 96%, to aż o 12 punktów procentowych wyższy wynik niż w skali krajowej!!

W rozbiciu na przedmioty obowiązkowe zdawane na egzaminie wyniki również wskazują na bardzo dobre przygotowanie maturzystów z Liceum w Ropczycach.

Zdawalność matury z języka polskiego w Liceum to 97%, a średni wynik to 59% wyższy niż średni wynik w powiecie i kraju. 

Doskonałymi wynikami z egzaminu maturalnego możemy poszczycić się z matematyki. Jak wiadomo to królowa nauk, a w naszym Liceum wiedzie prym. Zdawalność egzaminu z matematyki wynosi 98%, zaś średni wynik w Liceum to 75%, w powiecie 55%, a w kraju tylko 58%.

W ropczyckim Kościuszce świętować można z pewnością wyniki egzaminów maturalnych z języka angielskiego. Wszyscy, którzy przystąpili do matury z tego przedmiotu zdali go pomyślnie, nasza zdawalność to 100%. Średni wynik to 86% w szkole, 70% w powiecie, a w kraju 76%.

Z każdego przedmiotu obowiązkowego średni wynik jest dużo wyższy niż wynik w liceach w całej Polsce. 

Gratulacje i brawa!!

mt_ignore

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 7 lipca o godz. 16:00 w budynku szkoły. Nadchodzący Jubileusz to wielkie święto tych wszystkich, którzy tworzyli historię szkoły, dlatego prosimy o podzielenie się swoimi wspomnieniami i przedstawienie pomysłów na upamiętnienie ludzi i ważnych wydarzeń.

Zapraszamy Absolwentów, Przyjaciół i wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w przygotowania tak wielkiego wydarzenia nie tylko dla szkoły, ale i całego miasta.

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach 

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podjęło inicjatywę wsparcia stypendialnego DROGA DO SUKCESU.

Przedsiębiorczości uczy się od dziecka, dlatego stypendium jest wyróżnieniem osób młodych, zdolnych,a szczególnie wrażliwych społecznie, którzy działają aktywnie w obszarze swoich zainteresowań. 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach takie stypendium za zaangażowanie w życie społeczne i podejmowanie inicjatyw wspierających integrację w lojalności szkolnej, a także za prezentowanie postaw godnych naśladowania otrzymali: Antonina Laska i Kamil Bochenek z klasy 3C4.

Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie Bąk, która jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego jak i wszystkim inicjatorom tego wsparcia.

Gratulujemy Antoninie i Kamilowi!

mt_ignore

 

24 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach jak i we wszystkich szkołach w całym kraju zadzwonił ostatni dzwonek w roku szkolnym 2021/2022.

Pani Dyrektor Grażyna Baran podsumowując działania w mijającym roku szkolnym gratulowała zarówno uczniom jak i nauczycielom, a także pracownikom obsługi. Życzenia i podziękowania dla Dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników szkoły  popłynęły również ze strony Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Nie brakowało wspomnień, pamiątkowych zdjęć, czy wzruszenia przy słuchaniu koncertu szkolnego zespołu muzycznego.

Serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia dla całej społeczności szkolnej!!!

Wesołych wakacji i do zobaczenia we wrześniu !!!!

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

 

W dniu 22 czerwca klasa 1 E wzięła udział w wycieczce edukacyjnej pod hasłem "Ta historia nie może się powtórzyć". 

Celem było zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau i głębsze poznanie jednej z największych tragedii w historii współczesnej całego. Po zwiedzeniu miejsca pamięci uczniowie udali się do Krakowa by spacerować krakowskim rynkiem w celach integracyjnych. Pobyt w Muzeum skłonił do refleksji i rozważań nad słowami Georga Santayana: "Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie".

mt_ignore