1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatu ropczycko – sędziszowskiego. Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu dwoje uczestników.
 3. Konkurs ma na celu popularyzowanie nauk przyrodniczych wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii, odkrywanie uzdolnień oraz motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności.
 4. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie będzie rozwiązanie testu składającego się z 32 zadań i obejmującego zagadnienia z biologii, chemii, fizyki i geografii (z każdego przedmiotu po 8 zadań) o różnym stopniu trudności z zakresu podstawy programowej dla szkoły podstawowej.
 5. Konkurs odbędzie się 02.03.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie organizatora (ul. Mickiewicza 12, 39 – 100 Ropczyce).
 6. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań to 60 minut.
 7. W czasie konkursu uczniowie mogą korzystać z pomocy (kalkulatorów, tablic) przygotowanych przez organizatorów konkursu.
 8. Rozwiązane przez uczniów testy sprawdzi komisja powołana przez organizatora konkursu.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się tego samego dnia o godzinie 11:00.
 10. Przewiduje się wręczenie symbolicznych nagród laureatom trzech pierwszych miejsc oraz dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.
 11. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin nadsyłania zgłoszeń mija: 17.02.2023 r.
 12. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany będzie przedłożyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu.
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymagana jest również od opiekunów uczniów.
 14. Uczestnicy oraz opiekunowie uczniów przyjeżdżają na konkurs na własny koszt.
 15. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

Nauczyciele biologii:

Nauczyciele chemii:

Nauczyciel fizyki:

Nauczyciele geografii:

Karta zgłoszeniowa do udziału w powiatowym konkursie przyrodniczym dla uczniów szkół podstawowych z powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

Nazwa szkoły:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela/ nauczycieli opiekunów oraz adres e-mail nauczyciela

1.

 

 

 

 

     

2.

 

 

 

 

     

 

Załączniki:

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta zgłoszeniowa


Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl