BĄDŹMY  RAZEM I CIESZMY SIĘ SOBĄ”

                                                                                                          Czesio S.

 

Szanowne Koleżanki  i Koledzy!

 Z wielką przyjemnością informujemy, że z okazji 48. Rocznicy ukończe-nia Liceum, organizujemy Nasz Coroczny Zjazd w dniu 7. czerwca 2014 r. o godz. 15.00 w Restauracji „ INES” w Sędziszowie, ul. Wesoła 12.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, jesteśmy przekonani, że ponownie uda nam się stworzyć miłą i koleżeńską atmosferę, a także jeszcze bardziej umocnić nasze więzy przyjaźni.

W imieniu organizatorów, uprzejmie prosimy o jak najszersze dotarcie z tą informacją do naszych Koleżanek i Kolegów, z którymi macie bezpośredni lub inny kontakt, aby wszyscy chętni mogli uczestniczyć w Naszym Czerwcowym Spotkaniu.
                                                                                     Organizatorzy

 

Sprawy organizacyjne:

  1. Wzorem roku ubiegłego nasze Spotkanie proponujemy rozpocząć o godzinie 14.00 w

    Klasztorze Kapucynów w Sędziszowie, następnie o godz. 15.00, oficjalne rozpoczęcie

    Spotkania.

  1. Dla chętnych, zapewnimy możliwość przejazdu z Ropczyc do Klasztoru w Sędziszowie.

    Zbiórka na rynku w Ropczycach o godz. 13.30.

    Po mszy św.  przejazd do restauracji. 

 

P.S. Przesyłamy  piosenkę, która powinna towarzyszyć nam przez wszystkie Spotkania!

Uczestnictwo we Mszy Świętej

Modlitwa Wiernych

Pokój Nam Wszystkim

Zdjęcie na schodach klasztoru

W restauracji INES przed obiadem

Przeglądamy śpiewniki

Śpiewanie ulubionych piosenek

Jedni grają i śpiewają

Inni bawią się

Zabawa trwa

Wszyscy są weseli

My lubimy się bawić 


Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl