Urodziłem się w Zagorzycach Górnych (obecny powiat ropczycko-sędziszowski).

W latach 1956-1960 uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego ( klasa A) w Ropczycach.

Po zdaniu matury studiowałem na wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł mgr historii. Ukończyłem również Studium Dziennikarskie prowadzone przez tamtejszą organizację studencką.

W 1966 roku zostałem wydelegowany jako reprezentant Polski na Międzynarodowe Studenckie Seminarium Historii Narodów Jugosławii w Lublanie (Słowenia).

W latach 1966-1973 publikowałem m.in. artykuły w prasie polskiej z zakresu problematyki kulturalnej Jugosławii i innych krajów słowiańskich oraz opracowywałem audycje radiowe słowno-muzyczne, poświęcone ówczesnej Jugosławii oraz Francji.

W 1973 roku zamieszkałem na stałe we Francji, a krajem tym zacząłem się już interesować w czasie nauki w LO w Ropczycach. Bez wątpienia przyczyniła się do tego projekcja filmu fabularnego ( tytułu nie pamiętam) w nieistniejącym już ropczyckim Domu Ludowym „Sokół”, gdzie byłem z moją klasą. Jako dodatek wyświetlany był film dokumentalny o obchodach w Paryżu Święta Narodowego Francji- 14 lipca w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to funkcję prezydenta Francji pełnił René Coty. Widok Kawalerii Gwardii Republikańskiej na najpiękniejszej alei świata- Polach Elizejskich podczas defilady wojskowej z tej okazji, jak również wspaniała defilada, bardzo wpłynęły na mnie, tak, iż postanowiłem wówczas, że zajmę się Francją i kiedyś tam będę.

I tak się stało, moje marzenia się spełniły. Od 1973 roku przebywam na stałe w tym kraju, jednocześnie nie zapominając o Polsce.

W ciągu ponad 40 letniego mojego pobytu we Francji spełniam rolę dziennikarza (korespondencje z Paryża, wywiady, informacje itd.) W tym okresie publikowałem w prasie francuskiej, polonijnej oraz polskiej np. w „Przekroju”, ukazującym się w Krakowie.

Moja tematyka prasowa dotyczy m. in. ceremonii prezydenckich we Francji, głów koronowanych i ich związków z tym krajem, problematyki francusko- polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej obecności kulturalnej we Francji, a także słynnych francuskich aktorów filmowych oraz piosenkarzy itp.

Uczestniczę również w konferencjach prasowych, mających miejsce w Pałacu Elizejskim

w Paryżu- oficjalnej siedzibie prezydenta Francji, odbywających się w czasie wizyt państwowych i oficjalnych, w tym polskich. Biorę także udział w uroczystych powitaniach

w Pałacu Elizejskim monarchów np. w czerwcu 2014 roku królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II i Filipa, księcia Edynburga.

W ramach mojej roli prasowej we Francji rozmawiałem osobiście z prezydentami Francji z różnych okresów sprawowania ich funkcji oraz prezydentami innych krajów, jak również z głowami koronowanymi.

Jako dziennikarz przeprowadzałem wywiady z legendarnymi i słynnymi francuskimi oraz zagranicznymi aktorami filmowymi, m. in. ze znakomitym komikiem Louisem de Funès, Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve oraz grającymi w filmach francuskich Giną Lollobrigidą i Claudią Cardinale.

Poznałem też osobiście wybitnych francuskich piosenkarzy o rozgłosie międzynarodowym np. Mireille Mathieu, Dalidę, Charlesa Aznavoura, Gilberta Bècaud oraz występujących w Paryżu: włoską piosenkarkę Gigliolę Cinquetti i hiszpańskiego piosenkarza Julio Iglesiasa oraz popularną w Polsce chorwacką wokalistkę nr 1 Terezę Kesoviję itp.

Spotykam się w Paryżu również z polskimi artystami mieszkającymi we Francji, bądź w Polsce.

Odznaczony zostałem w Paryżu odznaką „ Zasłużony dla kultury polskiej”.

Henryk Róg            


Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl