RAZEM Z KSIĘDZEM ROBAKIEM”

MARIAN KOSIŃSKI

absolwent Liceum Ogólnokształcącego

w Ropczycach rocznik 1951

POWRÓT DO ROPCZYC

/pod strzechę/

marian kosiński: I. ( wierność wspomnieniom)

Wracamy ciągle w prawdzie wspomnienia

Tutaj, do Ropczyc, gdzie był czas młodości.

Po wielu latach życia w utrudzeniu . . .

TRWAMY W WIERNOŚCI

W treści historii, aż po sedno wątku-

LOS nam wyznaczył porę codzienności.

Po wojnie trzeba było od początku,

budować dom wierności!

II. ( wierność OPATRZNOŚCI)

Nad WIELOPOLKĄ zamieszkały dzieje -

NASZEGO GRODU . . .NASZEJ TOŻSAMOŚCI.

KULTURA, WIEDZA - w prawdzie zajaśnieje

W SŁOŃCU WIERNOŚCI !

PRZEJRZYSTOŚĆ ŁADU, i serc ludzkich bicie

wciąż ukazuje CEL … każdego trudu.

ŚWIATŁEM NADZIEI . . . jawi się w błękicie -

OPATRZNOŚĆ CUDU !!!

ANTYFONA 1: CHOCIAŻ  PRZYSZŁOŚCI . . CODZIEŃ -

NIE POZNAMY - W DOM NASZ WRACAMY !!

POWRÓT DO ROPCZYC/ . . pod strzechę /       cz. III.

ANTYFONA 2 :  NADZIEJE W BOGU ZAWSZE POKŁADAMY

W DOM NASZ W R A C A M Y !

III. (…wierność i powrót)

ROZKWITA wiosna i pięknieje lato.

Jawi się szczęście . . w tej PRZEŁĘCZY CZASU.

Z głębi serc naszych, wciąż mówimy ŚWIATU :

D O S Y Ć H A Ł A SU        ! ! !

Tutaj, w ROPCZYCACH . . SENS WIERNOŚCIĄ DNIEJE !

Miasto ROPCZYCE jest … GRODEM MŁODOŚCI !

M Ł O D Z I E Ż W ROPCZYCACH TWORZY   NOWE DZIEJE !

. . . W PRAWDZIE T O Ż S A M O Ś C I         !!!

ANTYFONA 2 :   NADZIEJE W BOGU ZAWSZE POKŁADAMY

W DOM NASZ W R AC A M Y !

ANTYFONA 1: CHOCIAŻ   PRZYSZŁOŚCI . . CODZIEŃ-

NIE POZNAMY - W DOM NASZ WRACAMY !!

Marian Kosiński

( .. siłą tęsknoty.. starego człowieka

wracam … WRACAM ? DO DOMU ! ! ! )


Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl