• wysoka jakość i efektywność kształcenia,
 • wysoka zdawalność egzaminów maturalnych,
 • duża liczba stypendystów programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego, 
 • projekty edukacyjne realizowane corocznie w szkole, wzbogacające jej ofertę  edukacyjną oraz bazę, rozwijające pasje i zainteresowania uczniów, 
 • międzynarodowe projekty wymiany młodzieży (szkoły partnerskie w Niemczech, we Włoszech, na Słowacji, Litwie i Ukrainie),
 • aktywna współpraca z uczelniami- udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych, doświadczeniach, wykładach, warsztatach organizowanych na uczelni i w szkole,
 • liczne tytuły i certyfikaty, np.:
  - „Szkoły Odkrywców Talentów”,
  - „Szkoły w Ruchu”,
  - „Szkoły Kompetencji Przyszłości”,
  - „Szkoły Promującej Zdrowie”,
 • stałe miejsce wśród pięćdziesięciu najlepszych liceów ogólnokształcących w województwie podkarpackim,
 • duża liczba laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na szczeblu wojewódzkim i krajowym,
 • wysokie wyniki w powiecie we współzawodnictwie sportowym w ramach Licealiady,
 • nowoczesna baza dydaktyczna  szkoły:
  - pracownie językowe,
  - wszystkie sale lekcyjne wyposażone w projektory multimedialne i komputery/laptopy z dostępem  do Internetu szerokopasmowego,
  - jednoosobowe szafki na pomoce dydaktyczne dla każdego ucznia,
 • dziennik elektroniczny ułatwiający:
  - komunikację z uczniami i ich rodzicami,
  - kontrolę efektów kształcenia, uczenia się,
  - monitorowanie realizacji podstawy programowej,
  - monitorowanie frekwencji,
 • przyjazna uczniowi i rodzicowi atmosfera,
 • szeroka oferta zajęć wspomagających przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego,
 • duża liczba konkursów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • zajęcia lekcyjne prowadzone w systemie jednozmianowym od 8.00-14.50.

Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl