·  wysoka jakość i efektywność kształcenia,

·  zdawalność egzaminów maturalnych:
- najwyższa w powiecie,
- wyższa od średniej zdawalności liceów ogólnokształcących w kraju
  i w województwie podkarpackim (od 6%-12% w sesjach majowych),
- bardzo duża liczba egzaminów z wynikiem 90-100%,

·  najwyższa w powiecie liczba stypendystów programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego, 10 miejsce w województwie,

·  projekty edukacyjne realizowane corocznie w szkole, wzbogacające jej ofertę  edukacyjną oraz bazę, rozwijające pasje i zainteresowania uczniów, 

·  międzynarodowe projekty wymiany młodzieży (szkoły partnerskie w Niemczech i na Ukrainie),

·  aktywna współpraca z uczelniami- udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych, doświadczeniach, wykładach, warsztatach organizowanych na uczelni i w szkole,

·  tytuł:
- „Szkoły Odkrywców Talentów”,
- „Szkoły w Ruchu”,
- „Szkoły Kompetencji Przyszłości”,

·  stałe miejsce wśród pięćdziesięciu najlepszych liceów ogólnokształcących w województwie podkarpackim,

· bardzo duża liczba laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na szczeblu krajowym i międzynarodowym,

·  najlepsze wyniki w powiecie we współzawodnictwie sportowym w ramach Licealiady,

·  nowoczesna baza dydaktyczna  szkoły:
- pracownie językowe,
- wszystkie sale lekcyjne wyposażone w komputery/laptopy z dostępem,
  do Internetu i projektory multimedialne,
- jednoosobowe szafki na pomoce dydaktyczne dla każdego ucznia,

·  dziennik elektroniczny ułatwiający:
- komunikację z uczniami i ich rodzicami,
- kontrolę efektów kształcenia, uczenia się,
- monitorowanie realizacji podstawy programowej,
- monitorowanie frekwencji,

·  przyjazna uczniowi i rodzicowi atmosfera,

·  szeroka oferta zajęć wspomagających przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego,

· duża liczba konkursów organizowanych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

·  zajęcia lekcyjne prowadzone w systemie jednozmianowym od 8.00-14.50.


Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl