Już od ponad 100 lat z sukcesem kształcimy młodzież, przygotowując ją do egzaminu dojrzałości.
Po sprawdzeniu statystyk ropczycki ogólniak świętuje wyniki matury. Dumni absolwenci jeszcze raz przyszli do swojej szkoły, by odebrać świadectwa maturalne.
Czteroletnie przygotowania młodzieży do matury zostały zwieńczone wysokim wynikiem zdawalności: 94%, dużo wyższym niż w powiecie (73%), w województwie (90%) i w kraju (88,6%).
W rozbiciu na przedmioty obowiązkowe zdawane na egzaminie wyniki również wskazują na bardzo dobre przygotowanie maturzystów z Liceum w Ropczycach.
Zdawalność matury z języka polskiego w naszej szkole to 99%, w powiecie zaś 86%, w województwie 96%, a w kraju 97%. Średni wynik z tego przedmiotu to 68%. Jest on wyższy niż średni wynik w powiecie (54%), w województwie (58%) i kraju (61%).
Możemy poszczycić się doskonałymi rezultatami egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Zdawalność tego przedmiotu w naszej szkole wynosi 97%, jest ona taka sama jak w województwie i w kraju, ale wyższa niż w powiecie (90%). Wyniki z języka angielskiego również wskazują na wyższe osiągnięcia naszych licealistów (83%) niż w powiecie (69%), województwie (75%) i kraju (78%).
Matematyka w ropczyckim Liceum jest od lat zdawana na bardzo wysokim poziomie. Tak było i w tym roku. Zdawalność egzaminu z tego przedmiotu wynosi 95%, w powiecie 63%, w województwie 93%, a w kraju 91%. Średni wynik (71%) naszych absolwentów przewyższa wyniki w powiecie (57%), województwie (64%) i w kraju (63%).
Równie imponujące są osiągnięcia uczniów zdających przedmioty na poziomie rozszerzonym.
Rewelacyjne wyniki osiągnęli nasi absolwenci z języka polskiego. Średni wynik w ropczyckim Liceum to 57%. Jest on wyższy od wyniku w powiecie (47%) ,w województwie (40%) i w kraju (42%).
Absolwenci, którzy zdawali język angielski na poziomie rozszerzonym też mają powody do radości. Średni wynik w szkole wynosi 68% i jest wyższy od wyniku w powiecie (53%) i w województwie (59%) oraz kraju (62%).
Powody do zadowolenia mają również absolwenci, którzy zdawali wiedzę o społeczeństwie, uzyskując wynik (44%) wyższy niż w powiecie (32%), województwie (34%) i kraju (35%).
Gratulacje i brawa!!!

4505084374878746037316627107190056674219118n
4503654324878746370649921219762594830414829n
4504308074878747503983147882607352999770148n
449826450487874823731640938292382149600199n
4504830734878755370649023328282983242917631n
4502268114878762103981683108053352651035676n
4504537154878762337314996202914005982249096n
4502262214878762570648308261526004390087137n
4502270304878762737314957548648990531892242n
4501033844878762903981604197473355708828809n


Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl