W dniu dzisiejszym uczniowie naszego Liceum odwiedzili Bazylikę Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy oraz Dom Jana Długosza, w których podziwiali XV wieczną architekturę oraz zapoznali się z historią Kazimierza Wielkiego. Następnie udali się do Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, w którym dowiedzieli się ciekawych historii z wykorzystaniem cyfrowych rekonstrukcji na temat reliktów wczesnoromańskiego kościoła pw. św. Mikołaja z kaplicą grobową datowaną na XI wiek, a także hipotetycznej Misy Chrzcielna. Następnie udali się godzinnym szlakiem Drogi Królewskiej, która doprowadziła na Łysą Górę, gdzie podziwiali wnętrze Bazyliki Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu, w tym wieżę widokową oraz krypty, w których pochowany jest m.in książę Jeremi Wiśniowiecki.

4424772374605960164595218124642154073084954n
4445017924605960864595145652302818685726788n
4425089684605963697928193406026048681336085n
436261497460596459792810675202563599858279n
4419234854605982297926331930422383192330800n
4419713984605983131259587567482277208219681n
4444445504605983331259568784904895331439945n
4444816384605997097924856548128135889311673n
4424103824605997264591505860569222827957242n
4445003244605997464591481057507333707825746n


Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl