Obraz2 Obraz31

 „Sprzątanie świata – Polska" to najstarsza akcja ekologiczna w kraju, koordynowana przez Fundację Nasza Ziemia. Ta ogólnopolska lekcja poszanowania przyrody odbywa się już po raz trzydziesty i jak zawsze w trzeci weekend września. W tym roku pod hasłem: "Sprzątanie świata łączy ludzi", by wskazać na swoją wyjątkowość, bo odbywa się ponad podziałami i przy zaangażowaniu reprezentantów różnych pokoleń i środowisk. Dzięki wspólnym działaniom zbierane są ogromne ilości śmieci, co już pozwala na obniżenie poziomu antropopresji. Zawsze aktualne jest też przesłanie akcji, by ograniczać wytwarzanie odpadów a gdy już powstaną, to je segregować i poddawać recyklingowi. Rzecz oczywista nie wolno śmiecić! Tu warto odwołać się do plakatu promującego tegoroczną akcję, na którym widoczne są zarówno ręce zbierające śmieci, jak i te, które śmiecą. Można zarazem stwierdzić, że stan środowiska leży w naszych rękach, bo jeżeli nie będziemy go zaśmiecać, to nie będzie też potrzeby sprzątania. Jak co roku do akcji przyłączyli się uczniowie naszego Liceum, by w ten sposób wyrazić solidarność z tymi, dla których stan naszej Planety nie jest obojętny. Zapraszamy do sprzątania Polski, najprościej zacząć od najbliższego otoczenia.

4735n
2049n
5217n
8113n
5252n
7997n
0321n
7696n
1372n
19637n


Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl