Liceum Ogólnokształcące

 im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

39-100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 12

tel.:  (17) 222-82-70, fax: (17) 222-74-02

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,    www.loropczyce.info

 1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.
 2. Cele konkursu:
  1. popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych,
  2. motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami,
  3. przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Matematycznej,
  4. wprowadzenie uczniów szkoły podstawowej w atmosferę przyszłych egzaminów,
  5. diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania talentów matematycznych.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej z terenu powiatu ropczycko – sędziszowskiego.
 4. Intencją organizatorów konkursu jest uczczenie pamięci prof. Stanisława Viscardiego – długoletniego nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.
 5. Zakres tematyczny konkursu – zadania o podwyższonym stopniu trudności, obejmujące podstawę programową matematyki z zakresu szkoły podstawowej.
 6. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczestników.
 7. Uczniowie zgłaszani są do konkursu na kartach zgłoszeniowych, dołączonych do niniejszego regulaminu.
 8. Organizator nie finansuje kosztów przejazdu.
 9. Przebieg konkursu:
  1. Szkoły podstawowe otrzymują pismo (drogą elektroniczną) skierowane do dyrektorów szkół, zawierające zaproszenie, regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia.
  2. Każda szkoła wyłania uczestników. Karty zgłoszeniowe należy przesłać:
  3. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzany jest w siedzibie organizatora 10.03.2023 r. o godzinie 10.00.
  4. Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 03.03.2023 r. (data otrzymania zgłoszenia przez organizatora).
  5. Uczniowie zgłaszają się do konkursu pod opieką nauczyciela.
  6. Uczniowie zgłaszający się do konkursu muszą mieć przy sobie: ważną legitymację szkolną, przybory matematyczne i przybory do pisania oraz podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymagana jest również od opiekunów uczniów.
  8. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.03.2023 r. bezpośrednio po zakończeniu konkursu.
  9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy uczestnictwa.
  10. Opiekunowie uczestników otrzymują podziękowanie za osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym.
  11. Uczniowie pracują indywidualnie.
  12. Suma punktów przyznanych za poszczególne zadania decyduje o wygranej.
  13. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.
  14. O podziale nagród decyduje komisja konkursowa, w której skład wchodzą nauczyciele matematyki: mgr Grażyna Baran - przewodnicząca, mgr Agnieszka Żurek - Smolak, mgr Stanisław Wojtanowicz, mgr Hubert Paśko.
 10. Zadania komisji konkursu:
  1. opracowanie regulaminu konkursu,
  2. przygotowanie zadań konkursowych,
  3. przygotowanie protokołu,
  4. organizacja konkursu,
  5. wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie,
  6. sporządzenie i rozdanie dyplomów dla wszystkich uczestników i laureatów konkursu,
  7. ogłoszenie wyników,
  8. prowadzenie dokumentacji konkursu.
 11. Wszelkie sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 12. Ewentualne pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl