W czwartek, 24 marca, odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”. 

Konkurs organizowany jest w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Wzięło w nim udział ponad 2 tys. uczestników z całej Polski, w tym pięcioro uczniów z naszego liceum:

Katarzyna Melnyk, klasa 1C – otrzymała dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach pierwszych (7 miejsce w województwie).

Karolina Brandys, klasa 2B - otrzymała dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach drugich (9 miejsce w województwie).

Anna Jedynak - otrzymała dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach trzecich (13 miejsce w województwie).

Julia Pietkiewicz i Izabela Kontrabecka – otrzymały dyplom uczestnika.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

mt_ignore

 

W ostatnim dniu miesiąca maja 30 uczniów naszej szkoły wzięło udział w konferencji "Zostań w ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą. "

Konferencja odbyła się w ramach II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty. Edukacja wobec wyzwań przyszłości.

Uczniowie naszego liceum uczestniczyli w części ogólnej i panelach dyskusyjnych. Jednym z elementów był również konkurs poświęcony przedsiębiorczości.

Adrian Boruta, Michał Gorczyca, Martyna Porzuczek zostali finalistami i zdobyli nagrody główne w postaci tabletów zaś Miłosz Dral, Ernest Szpara, Oliwia Śmiałek zdobyli wyróżnienie w konkursie.

mt_ignore

 

23 maja 2022 w Krakowie odbyło się spotkanie, na którym ustalono szczegóły współpracy między Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach a Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie.

Współpraca obejmie: organizację spotkań z przedstawicielami krakowskiej uczelni oraz studentami działającymi w Kole Naukowym AGH, korzystanie z platformy e­-learningowej, udział uczniów w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, organizację kursów przygotowawczych czyli Roku Zerowego w ropczyckim Liceum. Przewidziane zajęcia umożliwią naszym licealistom pogłębienie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, a tym samym lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów. Przedsięwzięcie zainicjował pan Józef Siwiec – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” SA. W spotkaniu wzięli udział: Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego pani Grażyna Baran oraz nauczyciel matematyki pani Agnieszka Żurek-Smolak.

Zakłady Magnezytowe reprezentował pan Józef Siwiec - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” SA.

mt_ignore 

 

W dniach 18-21 maja Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wraz z Zespołem Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu i w Rzeszowie gościło przedstawicieli partnerskich placówek edukacyjnych z Niemiec i Litwy w ramach Programu Erasmus+. Na pierwszym spotkaniu inaugurującym wdrażanie koncepcji w naszej szkole swoją obecnością zaszczycili Pan Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Witold Darłak oraz Pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Nauczyciele mieli okazję obserwować zajęcia prowadzone w języku angielskim i niemieckim przez eksperta z Niemiec, pana Dominika Bicka.

Dotyczyły one dwóch pierwszych etapów pracy z uczniami w ramach koncepcji „Das PerLen-Konzept®”: Learning-PerLe (PerLe - Uczenie się) – refleksja i analiza doświadczeń osobistych uczniów w zakresie uczenia się pozaszkolnego i Subject-PerLe (PerLe - Przedmiot) - refleksja i analiza doświadczeń szkolnych uczniów w zakresie uczenia się na różnych przedmiotach szkolnych.

Istota koncepcji PerLen opiera się na pozytywnych doświadczeniach edukacyjnych, osiągnięciach i sukcesach ucznia, a także pozwala mu lepiej dostrzegać własny potencjał rozwojowy, na którym może budować swoją ścieżkę kariery zawodowej w przyszłości.

Zgodnie z tą koncepcją uczniowie klasy 2A tworzyli historię swojej przygody z wybranym doświadczeniem życiowym oraz szkolnym i tego, jak udało im się pokonać trudności i przeszkody, na jakie natrafili na swojej drodze. Pomogło im to uświadomić sobie ich mocne strony i zrozumieć, w jaki sposób uczą się nowych rzeczy i nabywają nowe umiejętności. Podczas wymiany doświadczeń z kolegami otrzymywali pozytywny feedback na temat swoich dokonań i budowali większą pewność siebie, rozwijali poczucie własnej wartości. Reakcje i informacje zwrotne od uczniów były bardzo pozytywne i motywujące. "Odbyte warsztaty wniosły bardzo wiele do naszego życia. Doceniliśmy nasze mocne strony i najmniejsze osiągnięcia. Poznaliśmy lepiej swoich kolegów i koleżanki" - mówi Emilia. Weronika dodaje: "Było to nowe doświadczenie, odskocznia od codzienności. Jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość uczestniczenia w projekcie".

Nie możemy się doczekać kolejnych etapów pracy nad Projektem Das PerLen Konzept.

mt_ignore

mt_ignore

 

 

W dniu 23 maja o godzinie 9.00 wszyscy uczniowie naszego Liceum zaśpiewali Rotę. Dokładnie 180 lat temu 23 maja 1842 na świat przyszła jedna z najwybitniejszy poetek w Polsce. 

Napisana przez Konopnicką Rota, długie  lata towarzyszyła Polakom w czasie ważnych wydarzeń patriotycznych. Stąd zarówno uczniom, jak i nauczycielom towarzyszyło wzruszenie, ale  i udzieliła się podniosła atmosfera.

​Rota jest pieśnią napisaną w 1908r. przez Marię Konopnicką, do której muzykę w roku 1910 skomponował Feliks Nowowiejski. To obok Mazurka Dąbrowskiego główna narodowa pieśń.

Akcja została zainicjowana przez Wicestarostę Powiatu Panią Bernadetę Frysztak.

mt_ignore