KONTO RADY RODZICÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W ROPCZYCACH

04 9171 0004 0020 8581 2000 0010