TERMINY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 .

 • 28-29.09.2022 r w sali nr 17.
 • 15.11.2022 r. w sali nr 17.
 • 12.01.2023 r. w sali nr 17.
 • 26.04.2023 r. w sali nr 17.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 • 31 października 2022 r.
 • 24 marca 2022 r.
 • 2 maja 2023 r.
 • 4 maja 2023 r.
 • 5 maja 2023 r.
 • 8 maja 2023 r.
 • 9 maja 2023 r.
 • 9 czerwca 2023 r.

PROJEKT „A CÓŻ TO ZA WOJACY?”

Warsztaty dla rodzicow

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

mLegitymacja

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2021/2022 

Procedura organizacji pracy szkoły w czasie epidemii

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ

PROCEDURA OCENIANIA Z ZACHOWANIA

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Raport z ewaluacji zewnętrznej Liceum

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1003109034111.pdf

Informacje na temat dawstwa szpiku i komórek macierzystych

Informator o dopalaczach cz.I

Informator o dopalaczach cz.II

Bezpieczeństwo w internecie

mt_ignore