Międzynarodowy Konkurs Literacki i Fotograficzny Z tęsknoty za Kresami…  skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych, którego organizatorem jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach oraz Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji i Nauki, Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala, Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz  Starostę Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego. Patronat medialny objęły TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio VIA, Super Nowości, Telewizja Sędziszów Małopolski TVS, RRS24.NETPortal Ropczycko-Sędziszowski, Tygodnik Gazeta Reporter.

Zapraszamy do udziału!

Informacja o konkursie

REGULAMIN KONKURSU Z tęsknoty za Kresami

Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2. Oświadczenie


mt_ignore