DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

15 października 2021 r.

2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

25 marca 2022 r.

2 maja 2022 r.

4 maja 2022 r.

5 maja 2022 r.

6 maja 2022 r.

9 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.