DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  • 31 października 2022 r.
  • 24 marca 2022 r.
  • 2 maja 2023 r.
  • 4 maja 2023 r.
  • 5 maja 2023 r.
  • 8 maja 2023 r.
  • 9 maja 2023 r.
  • 9 czerwca 2023 r.