mt_ignore

Już po raz 29 nasi licealiści posprzątali swój kawałek Polski. W myśl tegorocznego hasła akcji Sprzątanie Świata starali się pokazać, że wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze! Te porzucone przez nas i te przez nas posprzątane. Innych na naszej Planecie nie ma. Pamiętajmy o nieśmieceniu, pouczajmy innych, by również tego nie czynili. Postarajmy się ograniczać ilość wytwarzanych odpadów, potem je selektywnie segregujmy, żeby ostatecznie mogły zostać poddane recyklingowi. Tymi drobnym krokami pójdziemy do przodu, w kierunku czystszego, tym samym zdrowszego i przyjaznego nam środowiska.