Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach miała wyjątkowy charakter, bowiem w tym roku Szkoła obchodzi Jubileusz 100-lecia swojej działalności. W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Towarzyszyli nam emerytowani nauczyciele oraz byli dyrektorzy Szkoły: pan Ryszard Dzik, pan Józef Rączka, pani Elżbieta Wojdon, pani Krystyna Potyrała, pan Janusz Skałuba. Do swojego Liceum, już jako absolwenci, przybyli: pan Jacek Magdoń – pracownik naukowy IPN i pan Janusz Szalony. Swoją obecnością zaszczycili nas również pan Józef Rojek – przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz ksiądz Stanisław Mazur – proboszcz ropczyckiej fary. Pana Józefa Siwca, prezesa zarządu, dyrektora generalnego Zakładów Magnezytowych w Ropczycach reprezentowała pani Magdalena Bieszczad. Pamiętał o nas poseł na Sejm RP, pan Kazimierz Moskal, który przesłał okolicznościowe życzenia.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach odnosili się do przeszłości, wspominali ludzi, którzy tworzyli tradycje Liceum i wzbogacali dorobek naszej Szkoły oraz życzyli dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Pan Jacek Magdoń w krótkiej prelekcji przypomniał zebranym historię ziemi ropczyckiej oraz przebieg II wojny światowej na naszym terenie. Minutą ciszy uczczono pamięć uczniów i nauczycieli Liceum poległych w II wojnie światowej, a przedstawiciele młodzieży złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.

W tym dniu szczególnie serdecznie zostali powitani w murach szkoły pierwszoklasiści. Najlepsze życzenia w imieniu wszystkich nauczycieli skierowała do nich pani dyrektor Grażyna Baran.

Przewodnicząca samorządu uczniowskiego Antonina Laska zapewniła najmłodszych licealistów, że zawsze mogą liczyć na pomoc swoich starszych kolegów.

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Od jutra zaczyna się czas nauki i szkolnych obowiązków…

mt_ignore