Lista kandydatów

przyjętych do klasy pierwszej

Liceum Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

na rok szkolny 2022/2023

z podziałem na oddziały

znajduje się

w budynku szkoły.

Gratulujemy trafnych wyborów.

Życzymy przyjemnego wypoczynku wakacyjnego.