Już od 99 lat z sukcesem kształcimy młodzież, przygotowując ją do egzaminu dojrzałości.

W tym roku nasi maturzyści ostatni już raz przekroczyli progi szkolnych klas, by odebrać świadectwa wyników egzaminów maturalnych.

Trzyletnie przygotowania młodzieży zostały zwieńczone pięknym, wysokim wynikiem zdawalności: 96%, to aż o 12 punktów procentowych wyższy wynik niż w skali krajowej!!

W rozbiciu na przedmioty obowiązkowe zdawane na egzaminie wyniki również wskazują na bardzo dobre przygotowanie maturzystów z Liceum w Ropczycach.

Zdawalność matury z języka polskiego w Liceum to 97%, a średni wynik to 59% wyższy niż średni wynik w powiecie i kraju. 

Doskonałymi wynikami z egzaminu maturalnego możemy poszczycić się z matematyki. Jak wiadomo to królowa nauk, a w naszym Liceum wiedzie prym. Zdawalność egzaminu z matematyki wynosi 98%, zaś średni wynik w Liceum to 75%, w powiecie 55%, a w kraju tylko 58%.

W ropczyckim Kościuszce świętować można z pewnością wyniki egzaminów maturalnych z języka angielskiego. Wszyscy, którzy przystąpili do matury z tego przedmiotu zdali go pomyślnie, nasza zdawalność to 100%. Średni wynik to 86% w szkole, 70% w powiecie, a w kraju 76%.

Z każdego przedmiotu obowiązkowego średni wynik jest dużo wyższy niż wynik w liceach w całej Polsce. 

Gratulacje i brawa!!

mt_ignore