Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 7 lipca o godz. 16:00 w budynku szkoły. Nadchodzący Jubileusz to wielkie święto tych wszystkich, którzy tworzyli historię szkoły, dlatego prosimy o podzielenie się swoimi wspomnieniami i przedstawienie pomysłów na upamiętnienie ludzi i ważnych wydarzeń.

Zapraszamy Absolwentów, Przyjaciół i wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w przygotowania tak wielkiego wydarzenia nie tylko dla szkoły, ale i całego miasta.

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach