Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podjęło inicjatywę wsparcia stypendialnego DROGA DO SUKCESU.

Przedsiębiorczości uczy się od dziecka, dlatego stypendium jest wyróżnieniem osób młodych, zdolnych,a szczególnie wrażliwych społecznie, którzy działają aktywnie w obszarze swoich zainteresowań. 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach takie stypendium za zaangażowanie w życie społeczne i podejmowanie inicjatyw wspierających integrację w lojalności szkolnej, a także za prezentowanie postaw godnych naśladowania otrzymali: Antonina Laska i Kamil Bochenek z klasy 3C4.

Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie Bąk, która jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego jak i wszystkim inicjatorom tego wsparcia.

Gratulujemy Antoninie i Kamilowi!

mt_ignore