13 czerwca 2022 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się  Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Konferencję zorganizowało Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy PZPW w Rzeszowie we współpracy z Podkarpackim Kuratorium Oświaty.

Konferencja zatytułowana „Zdrowy styl życia w przedszkolu i szkole promującej zdrowie” okazała się niezwykle ciekawym wydarzeniem, które rozpoczęła Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Krystyna Wróblewska - Dyrektor PZPW w Rzeszowie. Nie obyło się bez pięknego programu artystycznego jak i ciekawych wykładów. W czasie konferencji zostały zaprezentowane przedszkola i szkoły jakie zostały odznaczone Wojewódzkim Certyfikatem.

Nasze Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach reprezentowali: Pani Grażyna Baran – Dyrektor Szkoły, Pan Hubert Paśko – Wicedyrektor Szkoły oraz Pani Dorota Pleśniak – Sh’Hadeh i Pani Aneta Grabiec, które zaprezentowały działania podejmowane w szkole z zakresu promocji zdrowia. Podczas konferencji nasze Liceum po raz kolejny otrzymało Certyfikat Wojewódzki potwierdzający aktywne uczestnictwo w pracach Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz poświadczający, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie.

 mt_ignore