mt_ignoreJakub Stępak, uczeń klasy 3D4 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, reprezentował szkołę na etapie okręgowym 71. Olimpiady Fizycznej, który odbył się na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W czasie trwania zawodów 30 najlepszych uczniów z województwa podkarpackiego zmierzyło się z 3 złożonymi problemami z zakresu fizyki teoretycznej wymagającymi nieszablonowego i oryginalnego podejścia. Jakub lubi wyzwania i cały czas rozwija swoje zainteresowania z fizyki - jednej z najtrudniejszych dyscyplin naukowych .

Życzymy powodzenia i awansu do etapu finałowego.