„Umarłych wieczność dotąd trwa,

Dokąd pamięcią im się płaci.”

Wisława Szymborska

 

A jeszcze nie tak dawno był wśród nas… Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas na zawsze nasz Przyjaciel, dobry Kolega, a przede wszystkim długoletni Nauczyciel Liceum - Pan Zdzisław Zawisza. Urodzony 5.06.1932r w Kawęczynie całe życie zawodowe związany był z oświatą. Od 1.09.1970 roku aż do przejścia na emeryturę pracował w naszym Liceum. Zapamiętamy Go jako ciepłego i serdecznego człowieka zawsze wrażliwego na problemy innych. I chociaż nie ma Go już wśród nas, pozostaną po nim tylko dobre wspomnienia.

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

 

mt_ignore