Od kilku lat współpraca Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie jest coraz bardziej owocna. Również w tym roku Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ spośród wielu wyróżniających się projektów szkolnych mających na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami uzdolnionymi wybrał Konkurs Matematyczny Viscardius, który objął honorowym patronatem.

Przy wyborze szkół współpracujących z UJ brane były pod uwagę wyniki matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz wysokie wyniki konkursów i olimpiad z matematyki i informatyki. Osiągnięcia licealistów z Ropczyc są imponujące.

Więcej informacji pod adresem http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat

mt_ignore