Niezależnie od tego jak dużo posiadamy, ważne jest ile możemy dać drugiej osobie, bo jak powiedział św. Jan Paweł II: Człowiek jest wielki nie przez co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Społeczność naszej szkoły chętnie angażuje się w pomoc potrzebującym. Wspieramy także misje. W pierwszym okresie bieżącego roku szkolnego zostały przeprowadzone dwie zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na cele misyjne. Wspieraliśmy absolwenta naszej szkoły ks. Antoniego Sokołowskiego, który w Soubre na Wybrzeżu Kości Słoniowej tworzy parafię pw. św. Jana Pawła II. „Pracy jest bardzo dużo na wiele lat” – mówi ksiądz Sokołowski. Misjonarz równolegle z budową kaplicy tworzy struktury niezbędne dla misji: sale katechetyczne, centrum dla katechistów, plebanię, kościół, grotę Matki Bożej, szkołę katolicką.

Włączyliśmy się także w akcję „Książka dla Twojego rówieśnika w Tanzanii”, którą zorganizowało Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione książki do bibliotek w Tanzanii.

mt_ignore