Tegoroczne Narodowe Czytanie przypomniało Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej - tragifarsę kołtuńską, w której autorka piętnuje hipokryzję, zakłamanie oraz obłudne życie mieszczan żyjących zgodnie ze schematami i poglądami narzuconymi przez społeczeństwo. Zapolska przekazuje czytelnikowi uniwersalne przesłanie - potrzebę walki o społeczną sprawiedliwość. Dzięki sztuce pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

Za udział we wspólnym czytaniu "Moralności pani Dulskiej" Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przesłał na adres naszego Liceum list z podziękowaniem oraz okolicznościowy egzemplarz książki.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy brać udział w tak ważnym dla całego kraju wydarzeniu kulturalnym.

mt_ignore