Jak co roku, uczniowie ropczyckiego ogólniaka biorą udział w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich. Dzięki formie online są one łatwiej dostępne dla uzdolnionych uczniów z całej Polski.

Zajęcia odbywają się w ramach współpracy naszej szkoły z krakowska uczelnią. Projekt adresowany jest do wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów, dla których w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach powołano fakultet matematyczno-informatyczny pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia mają cykliczny charakter i odbywają się raz w miesiącu w dwu kategoriach – matematyka i informatyka. W październiku odbyły się zajęcia z matematyki oraz z informatyki. Uczniowie zajęli się zaawansowanymi zagadnieniami z algebry, poznali algorytmy sortowania oraz analizowali złożoność obliczeniową algorytmów. Dzięki udostępnionej platformie podczas wykładów mogli wysyłać rozwiązania zadań i niemal natychmiast otrzymywać odpowiedź, czy zostały one wykonane prawidłowo, co bardzo usprawniło pracę podczas zajęć.

W tym roku grupa osób zakwalifikowanych do projektu jest bardzo liczna:

Zofia Ostrowska, klasa 3D – matematyka i informatyka

Rafał Przypek klasa 3D – matematyka i informatyka

Tom Strzyż klasa 3D4 – informatyka

Marcin Wiśniowski klasa 3D4 –matematyka i informatyka

Jakub Stępak klasa 3D4 matematyka

Igor Adamus klasa 3D4 informatyka

Zofia Ostrowska               

mt_ignore mt_ignore

 mt_ignore mt_ignore