Medal i nagroda Primus Inter Pares przyznawane są od roku szkolnego 2013/2014 absolwentom Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, którzy uzyskują w wyniku klasyfikacji końcowej najwyższą średnią ocen z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

            Kapituła, w skład której wchodzą: Pan Roman Krzystyniak, dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, przyznała w roku szkolnym 2020/2021 tytuł Primus Inter Pares, pamiątkowy medal i nagrodę:

w dziedzinie nauk humanistycznych Klaudii Róg,

w dziedzinie nauk matematyczno– przyrodniczych Jakubowi Wielgusowi,

w dziedzinie sportu Ernestowi Szczyrkowi.

            Serdecznie gratulujemy sukcesu. Wierzymy, że dalsza droga rozwoju przyniesie same sukcesy.

       Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród - absolwentom szkoły: Panu Stanisławowi Czai, Panu Marianowi Darłakowi, Panu Romanowi Krzystyniakowi, Panu Antoniemu Magdoniowi.

mt_ignore