Kwiecień jest miesiącem, w którym wiele mówi się o ochronie środowiska naturalnego, chociażby z uwagi na przypadający 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi. Młodzież naszej Szkoły jest świadoma negatywnych skutków oddziaływania człowieka na przyrodę i rozumie konieczność podejmowania racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska. Uczniowie wykazują potrzebę nieustannego poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, potem zaś skutecznie wykorzystują tę wiedzę, uczestnicząc w konkursach i olimpiadach.

Efektem ich pracy w tym zakresie są osiągnięcia w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta: Izabela Nogaj, uczennica klasy 2C, zajęła trzecie miejsce w kraju i została laureatką tego konkursu, zaś wyróżnienie zdobyła Gabriela Wolska, uczennica klasy 3B.

Dziewczyny okazały się specjalistkami z zakresu flory i fauny Polski.

Gratulujemy naszym ekolożkom!

mt_ignore  mt_ignore