Aktualności

fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat

"Koci Dzień" w naszym Liceum

 

24 września 2018 roku pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, gdyż tego dnia, zgodnie z tradycją, uczniowie klas drugich przygotowali dla młodszych koleżanek i kolegów otrzęsiny. Młodzież klas pierwszych prezentowała swoje umiejętności w wielu różnorodnych konkurencjach: występ klasowy, bieg w workach, rzut do kosza, wyścig z jajkiem, rysowanie karykatur wychowawców, quiz wiedzy o szkole, turniej „Jaka to melodia”, rywalizacja w łakomstwie – słodkości należało zjadać bądź to szybko, bądź wybiórczo (obgryzanie delicji). Wychowawcy uczniów klas pierwszych mieli okazję sprawdzić swoje zdolności artykulacyjne w łamańcach językowych. Humory dopisywały wszystkim, śmiechu było co niemiara, cztery godziny lekcyjne minęły w mgnieniu oka. Chociaż dyplomy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce odebrały kolejno klasy: IC, IA, IB, to tego dnia wszyscy byli zwycięzcami: z oddaniem poświęcili się rywalizacji, poznali się lepiej, sprawdzili swoje możliwości, wykazali pomysłowość, poczucie humoru i dystans do siebie. Oby te cechy towarzyszyły im przez wszystkie lata nauki w Liceum. Życzymy samych sukcesów w nowej szkole!

kp

Sprzątaliśmy świat już 25 raz!

Wychodząc naprzeciw światowej akcji „Clean up the World”, uczniowie naszego Liceum po raz kolejny wykazali zaangażowanie w dbałość o środowisko przyrodnicze i ruszyli do sprzątania najbliższej okolicy. Będąc świadomymi ekologami w myśl tegorocznego hasła „Akcja- segregacja! 2x więcej, 2x czyściej!”, wszystkie zebrane odpady przykładnie posegregowali.

Selektywna zbiórka odpadów przynosi oszczędność energii i daje możliwość lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych. Jest to istotne również ze względu na konieczność osiągnięcia już w tym roku przez polskie gminy recyklingu na poziomie 30% .

Pamiętajmy o segregacji śmieci każdego dnia, pomagajmy naszej Ziemi codziennie!

 

Bożena Piekarska

Joanna Grabiec

 


W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin

 

11 września 2018 roku społeczność Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Ropczycach włączyła się w obchody święta Najświętszego Imienia Maryi. Po spotkaniu w klasach i obejrzeniu filmu pt. "Czy naprawdę wierzysz?" młodzież wraz z wychowawcami udała się na mszę świętą do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Kazanie poświęcone sylwetce świętego Stanisława Kostki było dla zebranych źródłem refleksji nad sensem istnienia człowieka i rolą wiary w życiu. Wszyscy opuszczali Sanktuarium utwierdzeni w przekonaniu, że ten dzień rekolekcji szkolnych dla młodzieży zaowocuje mądrymi wyborami, pracowitością i  dążeniem do wyznaczonych sobie celów.

Narodowe czytanie 2018 

 

W roku stulecia odzyskania niepodległości w całej Polsce zabrzmiały słowa „Przedwiośnia”, ponieważ  tę powieść Stefana Żeromskiego zaproponowano do akcji Narodowego Czytania. Przystąpili do niej także, jak co roku, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Młodzież klasy IB przypomniała losy Cezarego Baryki, który dorastał w czasie trudnych, historycznych przemian. Niepokorny, zbuntowany, bezkompromisowy nastolatek znalazł się nagle w samym centrum krwawych wydarzeń osamotniony i zmuszony do tego, by zbyt szybko wydorośleć. Powieść Stefana Żeromskiego niepokoi i zadaje pytania dotyczące kształtu II Rzeczypospolitej, dróg rozwoju państwa, osiągnięć, ale też błędów, jednak główną jej siłą dla młodych czytelników jest kreacja bohatera. Cezary Baryka okazuje się bardzo bliski współczesnej młodzieży. Szuka, jak młodzi wszystkich czasów, sposobu na życie, ale też niewzruszonych wartości, które nadałyby mu sens.


Szkolny dzień bezpieczeństwa cyfrowego

 

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach bierze udział w ogólnopolskim projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu ,,Bezpieczna +".

Celem projektu jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie świadomości uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Jednym z elementów projektu jest zorganizowanie Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego. W naszej szkole odbył się on 10 września 2018 roku.

Pani Edyta Teter, Edukator Bezpieczeństwa Cyfrowego, przeprowadziła warsztaty z uczniami klas: IA, ID, IIB i IID dotyczące właściwego korzystania z Sieci oraz zagrożeń związanych ze światem cyfrowym. Problemy te były również przedmiotem dyskusji Pani Edukator z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną. Rodzice uczniów na najbliższych spotkaniach wywiadowczych otrzymają materiały opracowane w ramach projektu.

 

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl ma na celu wprowadzenie w  szkole systemowych rozwiązań, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i nauczeniu dzieci zasad mądrego korzystania z Internetu oraz urządzeń cyfrowych.

                                                                 

                                                                                              Aneta Grabiec

                                                                                              Jarosław Bieniek

Jubileusz 95-lecia Liceum Ogólnokształcącego  im. Tadeusz Kościuszki w Ropczycach

Szanowni Absolwenci i Przyjaciele Liceum, Droga Młodzieży!

Już 95 lat minęło od chwili, gdy w ropczyckiej szkole ogólnokształcącej zabrzmiał pierwszy dzwonek. Od 1923 roku szkoła ta współtworzyła piękną historię Ziemi Ropczyckiej. Tworzy ją nadal. Mury Liceum opuściło wiele pokoleń absolwentów, których praca przynosiła chlubę szkole. Z olbrzymią satysfakcją przypominamy o tak zacnym jubileuszu. Pięć lat temu, z okazji 90 – lecia działalności szkoły, ukazały się dwie publikacje, których zadaniem było ocalić od zapomnienia wszystko, co przetrwało w pamięci wychowanków Liceum.

Zachęcamy Absolwentów do spisywania wspomnień związanych ze szkołą. Każdy z Was był jej częścią, a więc tworzył historię i tradycje Liceum. Z radością opublikujemy wszystkie okruchy wspomnień: zarówno te sprzed 50, jak i 30, 20, 10… lat, te wywołujące uśmiech i te budzące wzruszenie. Wszystkie będą dokumentować mijający czas, a przecież „Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”.

Witaj szkoło!!!

 

 

 

Witaj szkoło!

3 września 2018 roku po raz kolejny w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach zabrzmiał dzwonek zwiastujący rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Po mszy świętej w kościele farnym, w sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, Grono Pedagogiczne oraz zaproszeni goście: pani Teresa Olszewska – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach i dotychczasowa wicedyrektor Liceum, pan Józef Rojek – przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz pan Marian Darłak - wiceprezes Zakładów Magnezytowych S.A.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego oraz hymnu szkoły głos zabrała pani dyrektor Grażyna Baran, która powitała wszystkich zebranych. Uczniom życzyła wytrwałości i spełnienia założonych celów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Wspomniała o realizacji projektu pod nazwą  „Z doświadczeniem w przyszłość", dzięki któremu młodzież ucząca się w Liceum będzie mogła uczęszczać na dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych.

Pani dyrektor nawiązała również do wydarzeń, które miały miejsce 1 września 1939 roku. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć ofiar wojny, zaś delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte tragiczne chwile.

W sali gimnastycznej znalazło się również troje tegorocznych absolwentów Liceum. Za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sporcie i wysokie wyniki matury tytułem Primus Inter Pares nagrodzeni zostali: Katarzyna Szpara w dziedzinie nauk humanistycznych, Kamil Roman w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz Justyna Róg w dziedzinie sportu. Absolwenci otrzymali pamiątkowe medale i nagrody, które ufundowali: pan Roman Krzystyniak, pan Stanisław Czaja, pan Marian Darłak i pan Antoni Magdoń.

Zgodnie z tradycją uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Tuż po nim głos zabrał przedstawiciel pierwszoklasistów oraz przewodniczący samorządu uczniowskiego – Mateusz Kisiel, który zapewnił, że uczniowie klas pierwszych zawsze mogą liczyć na pomoc starszych koleżanek i kolegów.

Pani dyrektor  podziękowała za wzorową pracę nauczycielom: pani Teresie Olszewskiej, pani Danucie Kozak i panu Józefowi Grabosiowi, którzy wraz z końcem ubiegłego roku szkolnego odeszli na emeryturę. Podkreśliła ich zaangażowanie, poświęcenie i olbrzymi wkład w życie Liceum oraz przypomniała wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

 Po wystąpieniach zaproszonych gości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.

Rok szkolny czas zacząć!

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej z ofert z dnia 19.09.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.09.2018 r.

 

Przetarg nieograniczony
na dostawy sprzętu i wyposażenia pracowni
w ramach projektu pod nazwą
"Z doświadczeniem w przyszłość"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Przetarg nieograniczony
na dostawy sprzętu i wyposażenia pracowni
w ramach projektu pod nazwą
"Z doświadczeniem w przyszłość"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Załączniki:

pobierz załącznik 2.1 - formularz oferty

pobierz załącznik 2.2 - formularz cenowy

pobierz załącznik 3.1 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

pobierz załącznik 3.2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

pobierz załącznik 3.3 - zobowiązanie podmiotu

pobierz załącznik 3.4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

pobierz załącznik 3.5 - wykaz dostaw

pobierz załącznik 4.1 - projekt umowy

pobierz Załącznik 5.1 - opis przedmiotu zamówienia

 

Przetarg nieograniczony
na dostawy sprzętu i wyposażenia pracowni
w ramach projektu pod nazwą
"Z doświadczeniem w przyszłość"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Załączniki:

pobierz załącznik 2.1 - formularz oferty

pobierz załącznik 2.2 - formularz cenowy

pobierz załącznik 3.1 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

pobierz załącznik 3.2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

pobierz załącznik 3.3 - zobowiązanie podmiotu

pobierz załącznik 3.4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

pobierz załącznik 3.5 - wykaz dostaw

pobierz załącznik 4.1 - projekt umowy

pobierz Załącznik 5.1 - opis przedmiotu zamówienia

 

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bezpieczne wakacje

Gościmy

Odwiedza nas 101 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca z uczelniami